HomeWorldFacebook และ Google วางแผนเครือข่ายเคเบิ้ลใต้ทะเล เชื่อมโยงอาเซียนและอเมริกาเหนือ

Facebook และ Google วางแผนเครือข่ายเคเบิ้ลใต้ทะเล เชื่อมโยงอาเซียนและอเมริกาเหนือ

บริษัท Facebook มีแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคมนี้ว่า บริษัทมีแผนความร่วมมือกับบริษัท Google และบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่จะวางเคเบิ้ลใต้ทะเลเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างภูมิภาค

เครือข่ายเคเบิ้ลใต้ทะเลตามโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสายเคเบิ้ลหลักสองเส้น ซึ่งมีชื่อว่า Echo และ Bifrost โดยโครงการเดินเครือข่ายเคเบิ้ล Echo อยู่ภายใต้ความร่วมมือและการดูแลของบริษัท Google และ XL Axiata ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566

ส่วนเครือข่ายเคเบิ้ล Bifrost อยู่ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท Telin ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Telkomsel ของประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท Keppel ประเทศสิงคโปร์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยเครือข่ายเคเบิ้ลทั้งสองสายจะเป็นเครือข่ายแรกที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับพื้นที่หลักในประเทศอินโดนีเซีย และถือเป็นเครือข่ายที่เพิ่มการเชื่อมต่อให้กับเมืองใหญ่ทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

- Advertisement -

จากผลการสำรวจของสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2563 พบว่าประชากร 73% จากประชากรรวมจำนวน 270 ล้านคนในประเทศอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงการใช้งานออนไลน์ แต่ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือเป็นหลัก โดยมีประชากรเพียงไม่ถึง 10% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์

โครงการสร้างเครือข่ายเคเบิ้ลใต้ทะเลทั้งสองสายดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมการและจะต้องยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลงทุนของบริษัท Facebook เพื่อสร้างเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วที่มีความยาวถึง 3,000 กิโลเมตรเชื่อมโยง 20 เมืองหลักภายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดสำคัญอันดับ 1 ใน 5 ของ Facebook ด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News