HomeWorldJohnson & Johnson เดินหน้าพัฒนาวัคซีน รับมือไวรัสสายพันธุ์ใหม่

Johnson & Johnson เดินหน้าพัฒนาวัคซีน รับมือไวรัสสายพันธุ์ใหม่

บริษัท Johnson & Johnson กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใหม่ที่อาจจำเป็นต้องนำมาใช้รับมือกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้น

นายอเล็กซ์ กอร์สกี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Johnson & Johnson กล่าวถึงความมั่นใจว่าวัคซีนของ Johnson & Johnson ที่เพิ่งได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้ รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดอื่นๆ สามารถป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้บางส่วน แต่อาจมีความจำเป็นต้องพัฒนาวัคซีนสำหรับใช้กระตุ้นหรืออาจต้องปรับสูตรวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างเต็มที่

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรดั้งเดิมของ Johnson & Johnson ได้รับอนุมัติจาก FDA สหรัฐฯ ให้ใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผลการทดสอบขั้นสุดท้ายพบว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 แบบที่มีอาการปานกลางและอาการรุนแรงในกลุ่มทดลองนานาชาติถึง 66% แต่ผลการทดสอบกับกลุ่มประชากรในแอฟริกาใต้พบว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่า เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้มีความสามารถในการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและมีความต้านทานต่อวัคซีนซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ดีกว่า

- Advertisement -

บริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆ อาทิ Moderna Inc. ต่างเดินหน้าพัฒนาและทดสอบวัคซีนสูตรปรับปรุงซึ่งอาจเจ้าโจมตีไวรัสชนิดกลายพันธุ์ได้ดีและตรงจุดยิ่งขึ้น นักวิจัยจำนวนหนึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าควรมีการฉีดวัคซีนสูตรปรับปรุงสำหรับใช้งานกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อกระตุ้นให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรดั้งเดิม หรือควรจัดฉีดวัคซีนที่มีความสามารถป้องกันครอบคลุมเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์พร้อมๆ กัน

ผลการทดสอบทางห้องทดลองและทางคลินิกพบว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรดั้งเดิมมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษซึ่งมีความสามารถในการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวจะลดลงเมื่อต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้

นายอเล็กซ์ กล่าวว่า ไวรัสบางสายพันธุ์มีความน่ากลัวกว่าสายพันธุ์อื่นๆ เนื่องจากไวรัสเหล่านั้นมีความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของกลไกซึ่งส่งผลต่ออัตราการแพร่ระบาดของเชื้อ หรืออัตราการเจ็บป่วย หรืออัตราการเสียชีวิตได้ ดั้งนั้นความจำเป็นในการใช้วัคซีนกระตุ้น หรือการเลือกใช้วัคซีนสูตรปรับปรุงจะต้องขึ้นอยู่กับวิธีการเกิดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัท Johnson & Johnson กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาวัคซีนหลายประเภทไปพร้อมกัน และบริษัทยังกำลังทำการศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าการใช้วัคซีนสูตรดั้งเดิมจำนวน 2 โดส จะมีประสิทธิภาพครอบคลุมไปถึงการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News