HomeWorldบราซิลลดตัวเลขคาดการณ์ ‘เงินเฟ้อ’ ปี 2022

บราซิลลดตัวเลขคาดการณ์ ‘เงินเฟ้อ’ ปี 2022

ธนาคารกลางบราซิลรายงานว่าตลาดการเงินบราซิลปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2022 จากร้อยละ 5.71 อยู่ที่ร้อยละ 5.62 ซึ่งนับเป็นการลดตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของคณะนักเศรษฐศาสตร์ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 16

ผลสำรวจสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศรายสัปดาห์ของธนาคารกลางฯ ระบุว่ากลุ่มนักวิเคราะห์การเงินได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2023 จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4.97 โดยเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางฯ อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2022 และร้อยละ 3.25 ในปี 2023 ด้วยอัตราความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1.5 จุด

กลุ่มนักวิเคราะห์ยังปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของบราซิลจากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 2.71 ในปี 2022 และจากร้อยละ 0.54 เป็นร้อยละ 0.59 ในปี 2023 โดยตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของปี 2022 เมื่อเริ่มต้นปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 0.28

- Advertisement -

ส่วนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ที่ร้อยละ 13.75 ต่อปีในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในปี 2022 แต่ทยอยลดลงจนอยู่ที่ร้อยละ 11.25 ภายในสิ้นปี 2023

สกุลเงินของบราซิล ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 5.29 เรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มซื้อขายที่ราคา 5.20 เรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในสิ้นปีนี้และปีหน้า ด้านดุลการค้า (การส่งออกและนำเข้า) มีแนวโน้มเกินดุล 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.29 ล้านล้านบาท) ทั้งในปี 2022 และ 2023

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในบราซิลมีแนวโน้มสูงถึง 6.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.52 แสนล้านบาท) ในปี 2022 และ 6.73 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.56 ล้านล้านบาท) ในปี 2023

อ้างอิง : สำนักข่าวซินหัวไทย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News