HomeWorldเตือนคนไทยในกรุงปักกิ่งเคร่งครัดคำสั่งรัฐ หลังยกระดับมาตรการฉุกเฉิน

เตือนคนไทยในกรุงปักกิ่งเคร่งครัดคำสั่งรัฐ หลังยกระดับมาตรการฉุกเฉิน

สถานฑูตฯ กรุงปักกิ่ง ประกาศ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในสาธารณรัฐประขาชนจีน ฉบับที่ 7 เตือนคนไทยติดตามข้อมูลข่าวสารสําคัญอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติ ตามคําแนะนําของทางการกรุงปักกิ่งอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ตามที่มีการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในพื้นที่ กรุงปักกิ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา และเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สํานักงานเทศบาลกรุงปักกิ่งได้มีประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอสรุปประเด็นสําคัญที่อาจส่งผลกระทบกับคนไทยที่พักอาศัย ในกรุงปักกิ่ง ดังนี้

  1. ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จํานวน 158 ราย โดยผู้ติดเชื้อ ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดส่งออกชินฟาตี้และได้แพร่ระบาดไปยัง 9 เขตของกรุงปักกิ่ง (เขตเฟิงไถ เขตต้าชิง เขตไห่เตี้ยน เขตฝางซาน เขตชีเฉิง เขตตงเฉิง เขตเฉาหยาง เขตสือพิ่งซาน และเขตเหมินโถวโกว)
  2. กรุงปักกิ่งได้ประกาศยกระดับมาตรการฉุกเฉินจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนยายน 2563 เป็นต้นไป สรุปมาตรการสําคัญ ดังนี้

(1) ห้ามมิให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ความเสี่ยงสูง/ ความเสี่ยงปานกลาง รวมทั้งตลาดชินฟาตี้ ทุกคนเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง สําหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำที่จําเป็นจะต้องเดินทางออกนอกกรุงปักกิ่ง จะต้องยื่นผลตรวจกรดนิวคลีอิกที่ตรวจในช่วงระยะเวลาภายใน 7 วัน

- Advertisement -

(2) ยกเลิกการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเรียน ผ่านระบบออนไลน์ และระงับการกลับเข้าสถานศึกษาทุกแห่ง

(3) กรณีเดินทางไปโรงพยาบาลจะต้องทําการนัดเวลาล่วงหน้าก่อน

(4) รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในพื้นที่ปิด พื้นที่แออัด และในอาคาร และควรรักษาระยะห่าง 1 เมตร และแนะนําให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมประชุมหรือกินข้าวร่วมกัน

(5) บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปตลาดชินฟาตี้ ตลาดยเฉวียนตง ตลาดเทียนเถาหงเหลียน รวมทั้งผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว และผู้ที่มี ความเสี่ยง จะต้องเข้ารับการตรวจกรดนิวคลีอิก

(7) จํากัดจํานวนผู้ใช้รถขนส่งมวลชนและควบคุมให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ระบายอากาศและฆ่าเชื้อพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

(8) ห้ามเดินทางเข้าพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูง โดยสําหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูง หากมีการเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากพื้นที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งให้คนไทยที่อาศัยในกรุงปักกิ่งให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติ ตามคําแนะนําของทางการกรุงปักกิ่งอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีมีความ จําเป็นต้องเดินทางออกนอกกรุงปักกิ่ง ขอให้ตรวจสอบมาตรการการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนของท่านและ จุดหมายปลายทางด้วย

ทั้งนี้ ขอให้คนไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารสําคัญจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด กรณีคนไทยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารรถติดต่อสายด่วน สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 157-2731-2531

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News