HomeWorldอิสราเอลเล็งเก็บ ‘ภาษีรถ EV’ ลดจราจรติดขัด-รับมือค่าใช้จ่ายด้านสงคราม

อิสราเอลเล็งเก็บ ‘ภาษีรถ EV’ ลดจราจรติดขัด-รับมือค่าใช้จ่ายด้านสงคราม

แถลงการณ์ร่วมจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานภาษีอิสราเอล ระบุว่าอิสราเอลจะเรียกเก็บภาษีการเดินทางสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

การเรียกเก็บภาษีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2026 มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาความแออัดบนท้องถนนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งนอกจากการตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งแล้ว ภาษีดังกล่าวยังเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการจัดการกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐที่รุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ยังคงดำเนินอยู่

กระทรวงฯ เน้นย้ำว่าการจัดเก็บภาษีถือเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอลที่ถูกปรับลดลง โดยย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพทางการเงินของอิสราเอล และมีส่วนในการลดอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (debt-to-GDP)

- Advertisement -

อนึ่ง อัตราภาษีใหม่จะอยู่ที่ 15 เชเกล (ราว 147 บาท) สำหรับการขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าและรถปลั๊กอินไฮบริด ทุกๆ 100 กิโลเมตร ซึ่งต่ำกว่าภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยที่เจ้าของยานยนต์น้ำมันเบนซินและดีเซลต้องชำระ

แถลงการณ์อธิบายว่าอัตราภาษีที่ต่ำกว่านี้สะท้อนข้อได้เปรียบที่ดีกว่าของยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ มลพิษทางอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสียงรบกวนที่ลดลง

นอกจากภาษีการเดินทางแล้ว กระทรวงฯ และหน่วยงานดังกล่าวกำลังส่งเสริมโครงร่างสำหรับการลดอัตราภาษีซื้อยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างปี 2025-2027

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News