HomeWorldสิงคโปร์ สร้าง โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอน

สิงคโปร์ สร้าง โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอน

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเกือบที่สุดในโลก แต่เป็นศูนย์กลางการเงินที่มั่งคั่งที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดเช่นกัน และแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง แต่การหันมาใช้พลังงานทางเลือกถือเป็นความท้าทายสำหรับประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีแม่น้ำสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำหรือแม้แต่พลังลมที่ไม่มีความแรงเพียงพอ

ประเทศสิงคโปร์มีเพียงแสงอาทิตย์ที่เป็นทางเลือกหลัก แต่ขนาดของประเทศที่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองลอส แองเจลิส ทำให้สิงคโปร์เลือกที่จะตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนอกชายฝั่งทะเลและอ่างเก็บน้ำซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ นายเจน ตัน รองประธานและหัวหน้างานส่วนไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท Sembcorp Industries ระบุว่าหลังจากมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ได้รับอนุญาตทั่วทั้งประเทศแล้ว ประเทศสิงคโปร์ยังสามารถต่อยอดการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยบนพื้นน้ำได้

รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดการและรับมือกับภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่บนเกาะที่มีขนาดเล็กมากแห่งหนึ่งของโลก จึงมีความจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด

- Advertisement -

เมื่อเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้เสนอแผนรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการปลูกต้นไม้เพิ่ม การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการฝังกลบสิ่งปฏิกูล และการติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่เพื่อผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากแผนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำนอกชายฝั่งประเทศสิงคโปร์ทอดยาวจากชายฝั่งไปจนถึงช่องแคบโจโฮร์ ซึ่งกั้นระหว่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย มีแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 13,000 แผง ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยซึ่งยึดอยู่กับพื้นใต้ทะเล สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5 เมกะวัตต์ เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับอาคารที่พักอาศัยประเภทแฟลต 1,400 อาคารเป็นเวลาหนึ่งปี

นอกเหนือจากแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่นอกชายฝั่งแล้ว ประเทศสิงคโปร์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มโดยใช้โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำในอ่างเก็บน้ำเทงเกห์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ โดยโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวจะเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 122,000 แผง และมีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล 45 สนาม โครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอสำหรับใช้ในในการบำบัดน้ำของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับการลดปริมาณรถยนต์ลงจำนวน 7,000 คัน

ประเทศสิงคโปร์ได้ปฏิญญาณว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ครึ่งหนึ่งของปี 2573 ภายในปี 2593 และจะเป็นประเทศปลอดคาร์บอนให้ได้ภายในช่วงปลายศตวรรษ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News