HomeWorldเวลาที่เหมาะสมที่สุด ของผู้ประกอบการอาเซียนรุ่นใหม่ ?

เวลาที่เหมาะสมที่สุด ของผู้ประกอบการอาเซียนรุ่นใหม่ ?

“วิกรม-กอบศักดิ์-ปธ.หอการค้า” เชื่อช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการอาเซียน ทั้งปัจจัยสงครามการค้า และวัฒนธรรมของภูมิภาค ทำให้เป็นต่อ จีน-สหรัฐ พร้อมมองอานิสงส์ จาก One Belt One Road จะทำให้ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก

“หอการค้าไทย” จัดการประชุม 4th ASEAN Young Entrepreneur Carnival 2019 ที่ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอร์ราตัน กรุงเทพฯ โดยเป็นการรวมตัวผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากภูมิภาคอาเซียนเพื่อเข้ามาร่วมวิเคราะห์และพูดคุยปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเปลี่ยนจากเสียงรบกวนให้กลายเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประชาคมอาเซียนถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความใหญ่อยู่ในอันดับ 6 ของโลก

- Advertisement -

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะอายุที่น้อยแต่ต้องมีความคิดที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วย

นายกวิน ว่องกุศลกิจ ประธาน ASEAN Young Entrepreneur Concil , นางสาวปริม จิตจรุงพร กรรมการหอการค้าไทย ระบุว่า การรวมตัวกันในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างอนาคตและสร้างแรงผลักดันทางสังคมเพื่อทำให้อนาคตของเรามีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ก็มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อที่จะให้แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนและพี่น้องผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างเห็นโอกาสและ ช่องทางในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆในระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันทุกคนสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนถือว่าต่ำโตเป็นอันดับต้นๆของโลก รวมถึงที่ภูมิภาคนี้ก็มีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษา ทั้งนั้นทั้งในภาคของการลงทุนและภาคของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ

และที่สำคัญในสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นตัวกลางที่สำคัญที่ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในภูมิภาคนี้ ถึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอาเซียน เพื่อนำความคิดใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงและ สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ขณะที่คำว่าคนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่กลุ่มคนที่อายุน้อยแต่นับรวมถึงกลุ่มคนที่มีความคิดเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

อีก 20 ปี จะเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับอาเซียน

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ระบุว่า ผมรู้สึกเหมือนกับเป็นคนรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งและรู้สึกเป็นเกียรติที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งซึ่ง  ประชาคมอาเซียน ครบรอบมากว่า 50 ปีและประเทศไทยเป็นประธานการประชุมอาเซียนในปีนี้ สิ่งที่ผ่านมา อาเซียนมีการบรรลุข้อตกลงและความร่วมมือกันมากมายเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปแต่ว่า ก็จะไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้น หากมองในภาพรวมของภูมิภาคในอีก 20 ปีจะเป็นปีที่น่าสนใจที่สุดของภูมิภาคอาเซียน และจะเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในช่วงนั้น

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเมื่อ อีก 10 ปีข้างหน้า ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด สิ่งที่ผ่านมาในอดีตเมื่อพูดถึงภูมิภาคเอเชียผู้คนมักนึกถึงประเทศจีนและอินเดีย แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการต่างประสบปัญหาในการลงทุนในประเทศเหล่านั้น ซึ่งจุดแข็งที่สำคัญของประชาคมอาเซียนคือปัญหาที่ผู้ประกอบการเจอจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภูมิภาคอาเซียนไม่ตั้งบริษัทแข่งกับบริษัทที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศนั้นและไม่คัดลอกเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นที่ไปตั้งฐานรากในประเทศนั้นๆ และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอีก 20 ปีข้างหน้าภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นภูมิภาคที่เหมาะแก่การลงทุนและประกอบธุรกิจ

ที่ผ่านมาเรามีเพียงประเทศเพียง 4 ประเทศที่เริ่มต้นประชาคมอาเซียนเท่านั้นแต่ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนมีถึง 10 ประเทศจึงทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะตัดสินใจในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับ สหภาพยุโรป คือการทำลายเส้นกั้นระหว่างประเทศและทำให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามประเทศได้อย่างสะดวกสบาย แต่ทำให้ประเทศใหญ่ต้องลงไปรับปัญหาของประเทศอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอาเซียนไปสู่ความยั่งยืน และโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคอาเซียนไม่เหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคยุโรป โดยทีมหลักของภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันคือการทำงานร่วมกันในฐานะประชาคมเดียวกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ซึ่งหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันที่ต้องมีการพัฒนาคือการขนส่งและคมนาคม เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาถนนแต่ละสายสิ้นสุดอยู่ที่ชายแดนของแต่ละประเทศ แต่ปัจจุบันถนนถูกออกแบบให้เชื่อมต่อแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งในอนาคตอาจเห็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยภูมิภาคอาเซียนภายใต้แบรนด์เดียวกัน หรือแม้กระทั่งประชาชนจะภาคภูมิใจในการแนะนำตนเองว่ามาจากอาเซียน

“ผมอยากเห็นในอนาคตว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าลงทุนเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเซีย แต่การคว้าโอกาสเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องมาจากฝีมือของผู้ประกอบการทุกๆคน”

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่ดีที่สุดในการลงทุน

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) ระบุว่า ผมเชื่อมั่นในอนาคตของประชาคมอาเซียนและประเทศพันธมิตร แต่ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจว่าตนเองอยู่จุดไหน ประเทศพันธมิตรอยู่จุดไหน และเราอยู่จุดใดของโลก ในแง่ของเศรษฐกิจและ โอกาสในการลงทุน ซึ่งหากมองถึงการเติบโตสมาชิกทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนจะพบว่า ทุกคนเจริญเติบโต สนามมองในตัวเลขการลงทุนของประเทศจีนในแต่ละภูมิภาคจะพบว่าสหภาพยุโรปมีการลงทุนถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ , เอเชียตะวันตก 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ที่ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากมองดูแล้วตัวเลขเหล่านี้ยังไม่เพียงพอในการนำอาเซียนไปสู่ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากมองดูการเติบโตทางด้าน GDP ของประเทศจีนและอาเซียนจะพบว่า อัตราการเติบโตในระดับโลกภูมิภาคอาเซียนถือเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน , สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 3 , สหภาพยุโรปอยู่ในอันดับ 4  และญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ 5

“ส่วนตัวผมไม่เชื่อว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ จะสามารถที่จะ สามารถพี่จะบริหารและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับโลกหรือแม้กระทั่งไหนสามารถเองที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP ถึงแม้ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะได้ประธานาธิบดีในสมัยที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาหากสังเกตอัตราการนำเข้าและส่งออกของประเทศจีนและสหรัฐจะพบว่าปัจจุบัน อเมริกาอยู่ในอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน และที่สำคัญของสหรัฐอเมริกามีอัตราหนี้สาธารณะสูงกว่า ประเทศต่างๆในเอเชีย” นายวิกรม กรมดิษฐ์ กล่าว

ซึ่งในอนาคตเส้นทางสายไหมใหม่ในภูมิภาคเอเชียที่จะเชื่อมต่อไปยัง ภูมิภาคอื่นของโลกจะทำให้เกิดการลงทุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมาย ในอดีต “เจง กีส ข่าน” ใช้เส้นทางสายไหมเพื่อส่งสินค้าไปที่ยุโรป แต่ปัจจุบันเส้นทางสายไหมรุ่นใหม่จะทำให้เกิดโอกาสต่างๆในการลงทุนมากมาย การขนส่งสินค้าจะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเมื่อมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในการเชื่อมต่อแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นรถไฟและถนนต่างๆ

สิ่งที่ผ่านมาในการร่วมมือกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและจีนเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อ 3 ปีที่แล้วนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น เป็นคนแรกที่เข้าไปพูดคุยกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ปัจจุบันกลับไม่มีความเชื่อมั่นในการยืนเคียงคู่พร้อมอีกต่อไป ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพทางอารมณ์ของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงออกมา และที่สำคัญความเป็นกลางของภูมิภาคอาเซียนทำให้ทุกคนไว้วางใจและมากไปกว่านั้นคือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่เคยกล่าวโจมตีภูมิภาคอาเซียนเลยจนถึงปัจจุบัน

“ปัจจุบันผมอายุเกือบจะ 67 ปีแล้วและจากประสบการณ์ของผมในการเดินทางไปในแต่ละประเทศ และผมยืนยันได้ว่าอาเซียนจะเป็นผู้ที่ตับโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของโลกในอนาคต และด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะทำให้อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่น่าลงทุนมากที่สุด”

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News