HomeWorldวัคซีน Johnson & Johnson กุญแจแห่งการพลิกแผนเกมจ่ายวัคซีน

วัคซีน Johnson & Johnson กุญแจแห่งการพลิกแผนเกมจ่ายวัคซีน

หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้คนทั่วโลกให้ความสนใจกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ให้สามารถนำมาใช้เป็นการฉุกเฉินได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนแบบหนึ่งโดส ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในเชิงปฏิบัติ

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท Johnson & Johnson เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่จะสามารถช่วยพลิกสถานการณ์ความล่าช้าของโครงการจัดฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาให้มีความทั่วถึงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าวัคซีนแบบฉีดสองโดส และยังช่วยลดปัญหาการขาดวินัยของผู้รับวัคซีนในการติดตามรับการฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวน เนื่องจากคนไข้ส่วนหนึ่งมักจะไม่ติดตามเพื่อรับวัคซีนโดสต่อไป

แม้ว่าหลายฝ่ายแสดงความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนจากบริษัท Johnson & Johnson เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นรายงานว่าวัคซีนของ Johnson & Johnson มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิดโดยรวมเพียง 66% และเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าวัคซีนของบริษัท Moderna และ Pfizer ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเกิน 90% ค่อนข้างมาก

- Advertisement -

แต่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ต่างระบุว่าการมองตัวเลขดังกล่าวเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว

ตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไม่ให้เกิดอาการป่วยจากโรค มีความสำคัญน้อยกว่าตัวเลขประสิทธิภาพในการลดอัตราการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและการเสียชีวิตให้น้อยลง ซึ่งตามหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า วัคซีนของ Johnson & Johnson สามารถทำให้อัตราการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 กลายเป็นศูนย์ ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความวิตกกังวลหลักที่โรคโควิด-19 มีความสามารถในการคร่าชีวิตได้

นอกเหนือจากข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ความกังวลของคนทั้งโลกได้แล้ว วัคซีนของ Johnson & Johnson ยังมีความน่าสนใจในฐานะที่อาจจะเป็นผู้พลิกเกมการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วโลกได้ด้วยเหตุผลซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้:

  1. วัคซีนแบบหนึ่งโดสของ Johnson & Johnson เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จากผลการทดสอบทางคลินิกขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิดแบบแสดงอาการสูงถึง 72%

ในกลุ่มชาวอเมริกัน และมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ 100% หลังจากฉีดวัคซีนได้ 28 วัน และจากผลการทดสอบทางคลินิกของ Johnson & Johnson ในกลุ่มประชาชนในแอฟริกาใต้พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาสูงถึง 64% และยังคงมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตได้ 100%

  1. วัคซีนแบบหนึ่งโดสช่วยให้การนัดหมายเข้ารับวัคซีนง่ายและรับวัคซีนครบในครั้งเดียว ประชาชนผู้รับวัคซีนส่วนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไม่ติดตามผลและไม่กลับมารับวัคซีนเข็มที่สอง และบางส่วนมารับวัคซีนเข็มที่สองไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นการมีวัคซีนแบบหนึ่งโดสจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก
  2. วัคซีนแบบหนึ่งโดสช่วยเร่งให้มีการผลิต การแจกจ่ายและเร่งการสร้างภูมิคุ้มกันในคนหมู่มาก (herd immunity) ให้เร็วยิ่งขึ้นเป็นสองเท่า

อย่างไรก็ดี การจัดฉีดวัคซีนแบบภาคสมัครใจในหลายประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนส่วนใหญ่ จึงจะช่วยให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนหมู่มากได้สำเร็จ นอกจากนี้ความสำเร็จของการจัดฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการเร่งการผลิตของแต่ละบริษัทให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละประเทศในเวลาที่เหมาะสมด้วย

 

 

 

 

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News