HomeStockMarketSCM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 8 ก.ย. 63 นี้

SCM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 8 ก.ย. 63 นี้

บมจ. ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง หรือ MLM พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ก.ย. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์    ณ ราคา 1,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “SCM”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า“SCM” ในวันที่ 8 กันยายน 2563

SCM ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketingหรือ “MLM”) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้ให้บริษัทกว่า 70% คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ นิวทรินัล (Nutrinal) จัดจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายนักธุรกิจและตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- Advertisement -

ปัจจุบันมีจุดกระจายสินค้าจำนวน 23 สาขาทั่วประเทศ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อขยายและดำเนินการปรับปรุงในพื้นที่สาขาเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า อีกทั้งดำเนินการเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

SCM มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 285 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,140 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญ SCM

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร SCM เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยยกระดับแบรนด์ของ SCM และสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปในวงกว้างและสมาชิกรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจของSCM จากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

ขณะที่นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวเสริมว่า SCM ถือเป็นบริษัทในธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มตัวรายแรกของประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้

SCM ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) และจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ (Dividend Stock) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว

SCM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หลัง IPO SCM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ซึ่งถือหุ้นรวม 40.96% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว กลุ่มครอบครัวนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ถือหุ้น 31.05%

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News