Home Stock Company กองทรัสต์ PROSPECT ดีเดย์ขายหน่วย 7 และ 10 - 11 ส.ค. ชูผลตอบแทนปีแรก 11.1%

กองทรัสต์ PROSPECT ดีเดย์ขายหน่วย 7 และ 10 – 11 ส.ค. ชูผลตอบแทนปีแรก 11.1%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT เปิดขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ 10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท คาดจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%

นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลหรือ Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT) (“กองทรัสต์ฯ”) เตรียมเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ในย่านบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 ของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนทำเลศักยภาพในย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า

รวมถึงอยู่ในละแวกสถานที่สำคัญทางโลจิสติกส์ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนนับจากวันที่เข้าจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582

- Advertisement -

สำหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วย การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงาน 63 หลัง จำนวนทั้งสิ้น 183 ยูนิต ประกอบด้วย 1) อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 21 หลัง จำนวน 100 ยูนิต 2) อาคารโรงงานสำเร็จรูป 30 หลัง จำนวน 30 ยูนิต 3) อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก 10 หลัง จำนวน 51 ยูนิต และ 4) อาคาร Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการลูกค้า 2 หลัง จำนวน 2 ยูนิต รวมเนื้อที่ภายใต้สิทธิการเช่าช่วงประมาณ214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 219,116 ตารางเมตร

ภายหลังการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทรัสต์ฯ จะแต่งตั้งบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนกว่า10 ปี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ

“ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนมีจุดเด่นด้านประเภทอาคารที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม และยังมีพื้นที่ให้เช่าบางส่วนอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) รวมประมาณ 134,417 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วน 61.3% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการดำเนินกิจการ และโครงการยังมีบริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าจึงได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้เช่า” นายวิชญ กล่าว

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่ดี โดยในปี 2560 – 2562 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 89.1% 96.4% และ 93.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดตามลำดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built to Suit ซึ่งเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2563) โดยมีผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ และยังกระจายตัวในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมรีไซเคิล ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจอาหารสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ตามประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 3,738.8 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน วงเงินประมาณไม่เกิน 1,136.5 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ล่าสุดได้กำหนดเสนอขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล เนื่องจากเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับทรัพย์สินของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรก มีศักยภาพที่ดีและจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิต ส่งผลดีต่ออัตราการเช่าพื้นที่และผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ

Latest

บริษัทอเมริกันผวาแผนแบนวีแชททำธุรกิจป่วน

บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของอเมริกาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนต่างออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะจำกัดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันวีแชท (WeChat) ของบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ เนื่องจากเกรงว่าอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แอปวีแชทเป็นแอปสำหรับใช้ในการจ่ายเงิน ส่งข้อความ ทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ และด้านอื่นๆ ที่ผู้บริโภค นักธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐในประเทศจีนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 1.2 พันล้านคน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัท แอปเปิ้ล (Apple Inc.) ฟอร์ด มอเตอร์ (Ford...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

การบินไทยขาดทุนไตรมาสสอง 5.35 พันล้าน รวมครึ่งปี 2.8 หมื่นล้าน

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2 ของปี 2563 จำนวน 5,353 ล้านบาท ลดลง 22.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 6,883.81 ล้านบาท ในงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงาน 28,030 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21,608 ล้านบาท...

ไปได้สุด … อะไรก็หยุดไม่ได้ ‘แลนด์โรเวอร์ ดีเฟนเดอร์’

ถ้าจะนับว่าเป็นการลองขับรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ไม่อาจสามารถคาดเดาเส้นทางได้เพราะด้วยตัวรถที่สามารถบุกตะลุยได้ชนิดที่ไม่ว่าอุปสรรคใดก็ตาม เช่น น้ำท่วม โคลน หิน ดิน ทราย ทำให้รูปแบบการทดลองขับในสถานที่ปิดถูกนำทางด้วยอินสตรัคเตอร์ที่คอยบอกเป็นระยะๆ เท่านั้น บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์ จัดทดสอบรถยนต์รุ่นดังกล่าวขึ้นที่สนามฝึกขับและทดสอบยานพาหนะ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสนามของกองทัพไทยที่ใช้ทดสอบรถยนต์ทางการทหาร ฉะนั้น อุปสรรคต่างๆ ที่ถูกจำลองขึ้นมาจึงมีความโหดมากกว่าสนามทดสอบของเอกชนอย่างแน่นอน แต่ที่แน่ๆ การมาทดลองขับที่สนามแห่งนี้น่าจะถือเป็นบททดสอบได้อย่างหนึ่งว่าสมรรถนะของ “แลนด์โรเวอร์ ดีเฟนเดอร์” (The New...

ตลาดรถเริ่มมีความหวัง ยอดขายจีนเพิ่ม4เดือนติดกัน

ผู้บริโภคจีนแห่กลับเข้าเลือกรถตามโชว์รูมอีกครั้ง ทำผู้ผลิตมีความหวังตลาดรถกลับมาเติบโตช่วงครึ่งหลังของปี พร้อมการฟื้นตัวในภาคธุรกิจอื่น สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนรายงานว่า ยอดขายรถเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 2.1 ล้านคัน นับเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดกัน ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ประกอบกับความต้องการยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง จีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับรถยนต์ มียอดขายรถเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ตั้งแต่เดือนพ.ค. หลังจากทางการผ่อนคลายล็อกดาวน์และจัดทำนโยบายกระตุ้น ทั้งยังให้เงินอุดหนุน เพื่อฟื้นเศรษฐกิจและการใช้จ่าย โดยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ และข้อเสนอจากภาคธุรกิจ ดึงดูดผู้บริโภคให้ออกมาซื้อหาจับจ่ายสินค้าต่างๆ...

Related News

LH เตรียมให้กองทรัสต์เข้าลงทุนใน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เตรียมให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล เข้าลงทุนในโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 โดยการเช่า และซื้ออสังหาริมทรัพย์ของโครงการดังกล่าว บริษัท แลนด์ แอนด์...

DREIT เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน 13-23 ก.ย.นี้ ลงทุน‘ดุสิตธานี มัลดีฟส์’

DREIT เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของทรัสต์ ระหว่าง 13-19 ก.ย.กันนี้สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และระหว่าง 13-23 ก.ย. สำหรับนักลงทุนทั่วไป ราคาเสนอขายไม่เกินหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 8.07% ต่อปี นายสานต่อ...