HomeStockCompanyกองทรัสต์ PROSPECT ดีเดย์ขายหน่วย 7 และ 10 - 11 ส.ค. ชูผลตอบแทนปีแรก 11.1%

กองทรัสต์ PROSPECT ดีเดย์ขายหน่วย 7 และ 10 – 11 ส.ค. ชูผลตอบแทนปีแรก 11.1%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT เปิดขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ 10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท คาดจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%

นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลหรือ Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT) (“กองทรัสต์ฯ”) เตรียมเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ในย่านบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 ของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนทำเลศักยภาพในย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า

รวมถึงอยู่ในละแวกสถานที่สำคัญทางโลจิสติกส์ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนนับจากวันที่เข้าจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582

- Advertisement -

สำหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วย การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงาน 63 หลัง จำนวนทั้งสิ้น 183 ยูนิต ประกอบด้วย 1) อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 21 หลัง จำนวน 100 ยูนิต 2) อาคารโรงงานสำเร็จรูป 30 หลัง จำนวน 30 ยูนิต 3) อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก 10 หลัง จำนวน 51 ยูนิต และ 4) อาคาร Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการลูกค้า 2 หลัง จำนวน 2 ยูนิต รวมเนื้อที่ภายใต้สิทธิการเช่าช่วงประมาณ214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 219,116 ตารางเมตร

ภายหลังการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทรัสต์ฯ จะแต่งตั้งบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนกว่า10 ปี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ

“ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนมีจุดเด่นด้านประเภทอาคารที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม และยังมีพื้นที่ให้เช่าบางส่วนอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) รวมประมาณ 134,417 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วน 61.3% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการดำเนินกิจการ และโครงการยังมีบริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าจึงได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้เช่า” นายวิชญ กล่าว

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่ดี โดยในปี 2560 – 2562 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 89.1% 96.4% และ 93.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดตามลำดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built to Suit ซึ่งเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2563) โดยมีผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ และยังกระจายตัวในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมรีไซเคิล ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจอาหารสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ตามประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 3,738.8 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน วงเงินประมาณไม่เกิน 1,136.5 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ล่าสุดได้กำหนดเสนอขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล เนื่องจากเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับทรัพย์สินของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรก มีศักยภาพที่ดีและจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิต ส่งผลดีต่ออัตราการเช่าพื้นที่และผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News