Home Stock Company เอ็กโก กรุ๊ป ผลดำเนินงานครึ่งปีแรกตามเป้า ปันผลหุ้นละ 3 บาท

เอ็กโก กรุ๊ป ผลดำเนินงานครึ่งปีแรกตามเป้า ปันผลหุ้นละ 3 บาท

  • ไตรมาส 2 กำไรเพิ่ม 29% จากอัตราแลกเปลี่ยน จ่ายปันผลหุ้นละ 3 บาท
  • ปี 63 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ
  • ผลดำเนินงานครึ่งปีแรก  มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงาน รุกสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงและ Smart Energy Solution

เอ็กโก กรุ๊ป กำไรไตรมาส 2 เพิ่ม 29% บอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เดินหน้าต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่าการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก  มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงาน โดยสามารถขยายการลงทุนและปักธงบนพื้นที่ใหม่ในไต้หวันอย่างเป็นทางการ จากการซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล “หยุนหลิน” กำลังการผลิต  640 เมกะวัตต์ ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งทำให้สัดส่วนของพอร์ตพลังงานหมุนเวียนของเอ็กโก กรุ๊ป เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิ จำนวน 5,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,127 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

- Advertisement -

ในขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 4,662 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,035 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 1.19 เท่า ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท ในวันที่ 17 กันยายน 2563

ด้านโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง  4 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามแผนงาน ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ในเกาหลีใต้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 98%

คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” ใน สปป.ลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จ 74% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล “หยุนหลิน” ในไต้หวัน ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 48% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

นอกจากนี้ ยังมีโครงการธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 43% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

สำหรับทิศทางการลงทุน นายเทพรัตน์ กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน ครอบคลุมธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลัก ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน โดยเปิดกว้างเรื่องพื้นที่การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค โดยได้เริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิง (Fuel Infrastructure) ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลัก เช่น โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

ธุรกิจ Smart Energy Solution ในฐานะผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมพลังงานอย่างครบวงจร เช่น การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ให้เป็น Smart Industrial Estate ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ EIA โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และการพัฒนาโครงการโซลาร์ ในรูปแบบ Solar Solution Provider ซึ่งอยู่ระหว่าง  การเจรจากับลูกค้าอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น”

“เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงมุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท โดยการบริหารพอร์ตโรงไฟฟ้าในกลุ่มด้วยการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง ในขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งจะสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต”

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 5,475 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 331 เมกะวัตต์

โครงการธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภททั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง และตั้งอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน

Latest

หุ้น ‘BTS-BEM’ กอดคอร่วง -4% เหตุรัฐสั่งปิดรถไฟฟ้าเลี่ยงการชุมนุม

SET Index ภาคเช้ารูดลงกว่า 22.75 จุด สวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศ เหตุต่างชาติ-สถาบันขายลดความเสี่ยง รอติดตามการชุมนุมการเมืองในประเทศ หุ้น รถไฟฟ้า ‘BTS-BEM’ ราคาปรับลงกว่า -4% นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นภาคเช้าวันที่ 19 ต.ค. 2563...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

เปิดวิสัยทัศน์ ‘อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย’ ซีอีโอ เอสโซ่ คนไทยคนแรก

นับเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยอีกด้วย ของ “อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย” ที่รับตำแหน่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งนั้น เราได้พบกับสถานการณ์ที่ท้าทายถาโถมเข้ามา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจถดถอย และ การแพร่ระบาดของโควิด-19...

อนุทิน เผยไทยได้ใช้ วัคซีนโควิด พร้อมประเทศอื่นแน่ แมื่อพัฒนาสำเร็จ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย “ทีมประเทศไทย” จากความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมจัดหาวัคซีนโควิด 19 คืบหน้า โดยส่งหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมใน COVAX facility, เจรจาความร่วมมือแบบทวิภาคีกับผู้ผลิตวัคซีนที่กำลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3 ทั้งในเอเชียและยุโรป และการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย 3 ชนิดอยู่ระหว่างเตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 มั่นใจคนไทยมีวัคซีนใช้ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเมื่อวัคซีนพัฒนาสำเร็จ วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี...

ก.ดิจิทัล ชี้ Voice TV ทำผิด พ.ร.บ.คอมพ์-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พบผิดผู้ใช้โซเชียลแชร์-โพสต์-รีทวิต กว่า 3 แสนเรื่อง

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม กระทรวงดีอีเอส สรุปตัวเลขช่วงการชุมนุม13-18ต.ค. พบมี แกนนำ นักการเมือง ผู้ใช้โซเชียล โพสต์เข้าข่ายผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตรียมทยอยส่งดำเนินคดี พร้อมเตือนประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ที่เฝ้าติดตามมอนิเตอร์การกระทำความผิด ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม –...

Related News

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นวาระสำคัญที่องค์กรในหลายๆ ประเทศให้ความตระหนัก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จับมือโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ และเอสพีพี ไฟว์ รวมทั้งโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 10...

บริษัทในกลุ่มกฟผ. ผนึกพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ในเวียดนาม

บริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กำไรสุทธิไตรมาส 2 วูบ 93.9% จากมาตรการปิดเมือง

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เปิดเผยว่ากําไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลง 93.9% เป็น 44 ล้านบาท จาก 725 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิเป็นร้อยละ 1.8...

ปตท.สผ.กำไรร่วง 69% จ่ายปันผลครึ่งปีแรกหุ้นละ 1.50 บาท

ปตท.สผ.กำไรไตรมาส 2 ลดลง 69% จากยอดขายลดลง ขณะที่บอร์ดอนุมัติปันผลหุ้นละ 1.50 บาท  บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เผยในไตรมาสสอง กำไรสุทธิ 433 ล้านดอลลาร์ ลดลง 299 ล้านดอลลาร์ หรือ 69% จากรายได้รวมลดลง 478 ล้านดอลลาร์ จากการขายลดลง...

บีแลนด์จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BLAND จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบางกอกแลนด์ในอัตราหุ้นละ  0.06 บาท  ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกจำนวนหุ้นละ 0.02 บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันนี้ นายปีเตอร์(ซุยฮัง) กาญจนพาสน์ ...