HomeStockCompanyRATCH ลงทุน 2,500 ล้านบาท ถือหุ้น 49% กองทุนพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

RATCH ลงทุน 2,500 ล้านบาท ถือหุ้น 49% กองทุนพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยวันนี้ว่า บริษัทย่อย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ได้ลงนามสัญญาหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company เพื่อเข้าลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (ABEIF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนาม โดย RHIS จะถือหุ้นในกองทุน ABEIF ในสัดส่วน 49% มูลค่าการลงทุน 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,500 ล้านบาท) ขณะที่ Geleximco ถือหุ้น 51%

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ RATCH กล่าวว่า Geleximco เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำรายใหญ่ของเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจแกนหลักที่มีความหลากหลายครอบคลุมด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การค้าและการบริการ จึงถือว่าเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยเสริมหนุนบริษัทฯ ในก้าวย่างสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการขยายฐานการลงทุนใหม่ในประเทศเวียดนามที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีกองทุน ABEIF เป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตอบสนองการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกองทุน ABEIF ได้ลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและโครงการพลังงานทดแทนรวม 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 2,620 เมกะวัตต์ และ 1 ใน 4 โครงการนี้ มีขนาดกำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

“เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่อย่าง Geleximco Group ในการพัฒนาธุรกิจในเวียดนาม ตามทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกันอันได้แก่ ธุรกิจที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามให้เจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีเป้าหมายที่จะพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 130 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 จากปัจจุบันที่ 54 กิกะวัตต์ บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายกิจจา กล่าว

- Advertisement -

สำหรับกองทุน ABEIF เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก สินทรัพย์ของกองทุนในปัจจุบันประกอบด้วย

โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินแอนทราไซด์ Thang Long ขนาด 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 150 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News