HomeStockCompanyVGI กำไรเพิ่ม 29.31% จากธุรกิจ Offline-to-Online ทะลุเป้า

VGI กำไรเพิ่ม 29.31% จากธุรกิจ Offline-to-Online ทะลุเป้า

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ ปี 2562/63 รวม 1,423.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.31% จากปีก่อนทีมีกำไรสุทธิ 1,101.14 ล้านบาท คาดปีนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยังประเมินสถานการณ์ยาก

ภาพรวมธุรกิจในปี 2562/63 ประสบความสําเร็จจากการเป็นผู้ให้บริการ Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ โดยสร้างสถิติทํากําไรสุทธิสูงสุดที่ 1,424 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้

VGI Digital Lab สามารถสร้างรายได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีแรกของการดําเนินงาน ทําให้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัลเติบโตกว่า 117.5%

- Advertisement -

บริษัทฯ ยังรับรู้กําไรสุทธิจากรายการพิเศษ 143 ล้านบาท ภายหลังการยุติการควบรวมงบการเงินของบริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยู่ที่ 35.6% ขณะที่กําไรสุทธิจากการดําเนินงานอยู่ที่ 32.0% ในปี 2562/63

สําหรับปี 2563/64 คาดการณ์ว่าธุรกิจสื่อโฆษณาจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามหน่วยธุรกิจออนไลน์เอเจนซี่จะได้รับผลบวกจากความต้องการใช้สื่อของนักโฆษณาที่หันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น

ด้านธุรกิจบริการชําระเงินท่ีให้บริการผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ จะได้รับผลกระทบจากจํานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีลดลง รวมถึงการจํากัดเวลาในกํารดําเนินงานของ ร้านค้าต่างๆ แต่ผู้บริโภคยังสามารถใช้บริการชําระเงินบนช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ

สําหรับธุรกิจโลจิสติกส์ผ่านการบริหารของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการผ่านทางตลาดอี-คอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น

ทั้งน้ี ผลกระทบในวงกว้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทําให้บริษัทฯ เน้นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ รวมถึงเลื่อนการใช้เงินลงทุนเพื่อโครงการใหม่ๆ

อย่างไรก็ตามเราจะยังคงมุ่งต่อยอดผลงานจากโครงการที่มีอยู่ในมือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ปัจจุบันการประเมินผลกระทบต่อผลการดําเนินงานน้ันเป็นไปได้ยาก เนื่องจากยังไม่สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยุติลงเมื่อใด อีกท้ังยังมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนสําหรับปี 2563/64

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2562/63 ที่ 0.016 บาทต่อหุ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News