HomeStockหุ้น 'เงินติดล้อ' วิธีการจองซื้ออย่างละเอียด เข้าใจง่าย

หุ้น ‘เงินติดล้อ’ วิธีการจองซื้ออย่างละเอียด เข้าใจง่าย

หลังหุ้น OR เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อต้นปี 2564 สร้างปรากฏการณ์เป็นหุ้นมหาชนด้วยวิธีการกระจายหุ้นแบบ “Small Lot First” หรือให้สิทธินักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อขั้นต่ำได้รับหุ้นไปก่อน อีกทั้งยังเปิดให้จองซื้อผ่านธนาคารอีกด้วย จากเดิมที่หุ้น IPO จะเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เท่านั้น

ล่าสุด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ประกาศขายหุ้น IPO ด้วยวิธีการเดียวกัน เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้น TIDLOR ตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 22 เม.ย. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. กำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น ที่ราคา 36.50 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 36,500 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 จองผ่านแอปพลิเคชั่น KMA ของธนาคารกรุงศรี (สำหรับลูกค้าของธนาคาร)

- Advertisement -

ขั้นตอน 1 (ทำได้ทันทีไม่ต้องรอวันจองซื้อหุ้น)

1. อัพเดท KMA เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและล็อกอินเข้าสู่ระบบ พร้อมให้อัพเดทเวอร์ชั่นใน App Store และ Play Store ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.

2. เลือกเมนู “ตราสารหนี้/ตราสารทุน”

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองซื้อ

4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน

5. กรอกและยืนยันข้อมูลส่วนตัว

6. กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

7. ทำแบบประเมินความเสี่ยง

8. ทำแบบประเมินความเสี่ยงสำเร็จ

9. ยอมรับความเสี่ยงกรณีกลุ่มลูกค้าเปราะบาง

10. สร้างโปรไฟล์สำเร็จ สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้

ขั้นตอน 2 (ทำได้ตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 22 เม.ย.)

1. เลือกเมนู “จองซื้อตราสารทุน”

2. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อ

3. ตรวจสอบเงื่อนไข จำนวน และราคาในการจองซื้อหลักทรัพย์

4. ตรวจสอบเงื่อนไขและกดยอมรับ

5. ตรวจสอบการทำแบบประเมินความเสี่ยงและกดยอมรับ

6. เลือกบัญชีและระบุจำนวนหน่วยจองซื้อ

7. ยืนยันจำนวนหน่วยที่ทำการจองซื้อ

8. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินคืน กรณีไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

9. เลือกวิธีรับหลักทรัพย์

10. ยืนยันการทำรายการ

11. ยืนยัน PIN เพื่อทำรายการ

12. ทำรายการจองซื้อสำเร็จ

*บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีต้องเป็นบัญชีที่เปิดผ่านสาขาเท่านั้น บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ หรือ e-savings ที่เปิดผ่าน KMA หรือผูกกับ KMA มาก่อนหน้า ไม่สามารถทำการจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้

*สำหรับชาวต่างชาติ นิติบุคคล และผู้เยาว์ ในกรณีที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรี สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่สาขาที่เปิดให้บริการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และทำการจองซื้อหุ้นที่สาขาตามวัน เวลา วิธีการและเงื่อนไขการจองซื้อที่ธนาคารกำหนด ส่วนในกรณีที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรี สามารถทำการจองซื้อหุ้นที่สาขาตามวัน เวลา วิธีการและเงื่อนไขการจองซื้อที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางที่ 2 จองผ่าน บล.กรุงศรี (สำหรับลูกค้าของ บล.กรุงศรี)

ขั้นตอนที่ 1 จองผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชั่น Streaming

1. ล็อกอินเข้าระบบ และเลือกเมนูจองหุ้น IPO

2. เลือกเมนู eService และ จองหุ้น IPO

3. กด จองหุ้นใหม่

4. กด ยอมรับ เงื่อนไข

5. กรอกข้อมูล และกด ยืนยันจองหุ้น

6. ตรวจสอบข้อมูล และกด ยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ krungsrisecurities.com

1. ล็อกอินเข้าระบบ และเลือกเมนู จองหุ้น IPO

2. กด จองหุ้นใหม่

3. กด ยอมรับ เงื่อนไข

4. กรอกข้อมูล และกด ยืนยันจองหุ้น

5. ตรวจสอบข้อมูล และกด ยืนยัน

* สำหรับลูกค้าที่ไม่บัญชี บล.กรุงศรี สามารถเปิดบัญชีกับบริษัท ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

ช่องทางที่ 3 จองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย (สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย)ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest ที่ kasikornbank.com/kmyinvestโดยจะเปิดระบบ 09.00 น. ของวันที่ 22 เม.ย.

*จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารจะจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี ผู้จองซื้อที่เป็นผู้เยาว์ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว และผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเท่านั้น

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นทั้ง 3 ช่องทางจะประกาศผลพร้อมกันในวันที่ 28 เม.ย. บนเว็บไซต์ www.settrade.com โดยนักลงทุนสามารถเลือกวิธีการส่งมอบหุ้น (สำหรับการจองซื้อผ่านธนาคาร) 3 วิธีด้วยกัน ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกระบุได้ตอนจองซื้อ

  1. รับใบหุ้นเป็นกระดาษ โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนจอง (ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ทันทีภายหลังหุ้น TIDLOR เข้าเทรดวันแรก)
  2. ฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของตัวเอง (ต้องเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ก่อน เช่น บล.กสิกรไทย บล.กรุงศรี ฯลฯ ที่สะดวก)
  3. ฝากเข้าบัญชี 600 ซึ่งเป็นพอร์ตกลางที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสามารถโอนเข้าพอร์ตหุ้นของตนเองได้ภายหลัง

กรณีที่นักลงทุนได้หุ้นมาครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น การคืนเงินจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 13 พ.ค. (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 18 พ.ค. (วันส่งออกเช็คกรณีรับเป็นเช็ค)

นอกจากนี้ โดยนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีที่ krungsri.com/th/TIDLOR-IPO, บล.กรุงศรีที่ ipo.krungsrisecurities.com และธนาคารกสิกรไทยที่ kasikornbank.com/th/promotion/Pages/equity-tidlor.aspx

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News