HomeStockตลาดหลักทรัพย์ เตรียมเปิดเฮียริ่งผู้เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ดูแลหุ้นฟรีโฟลทต่ำ

ตลาดหลักทรัพย์ เตรียมเปิดเฮียริ่งผู้เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ดูแลหุ้นฟรีโฟลทต่ำ

ตลาดหลักทรัพย์ เตรียมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีฟรีโฟลทต่ำ รวมถึง Free Float และการจัดทำดัชนีด้วยมาร์เก็ตแคปที่ปรับด้วยฟรีโฟลทแล้ว เพื่อให้สะท้อนสภาพตลาดได้ดีขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ำเพิ่มเติม หลังจากที่ได้ทบทวนล่าสุดในปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดจะปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนี จากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณ (Full Market Capitalization) เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ จะหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมตลาดเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินการต่อไป

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News