HomeStockหุ้น OR ปี’63 กำไร 8,791 ล้านบาท หดตัวลง 19.3%

หุ้น OR ปี’63 กำไร 8,791 ล้านบาท หดตัวลง 19.3%

OR แจ้งกำไรปี’63 หดตัวจากพิษโควิด-19 ลดลง 2,105 ล้านบา หรือลดลง 19.3% มาอยู่ที่ 8,791 ล้านบาท บริษัทฯ เรียกความเชื่อมั่น ชี้เทรนด์ปริมาณการขายเริ่มกลับมาในไตรมาส 4/63 หลังภาครัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลการดำเนินงานปี 2563 ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการวม 428,804 ล้านบาท ลดลง 148,330 ล้านบาท หรือลดลง 25.7% จากปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากรายได้กลุ่มธุรกิจน้ำมัน โดยราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลจากสงครามราคาระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (OPEC) และประเทศรัสเซีย ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันทั่วโลก รวมทั้งอุปสงค์ของน้ำมันทั่วโลกก็ลดลงจากการระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ปริมาณขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักปรับลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานดีเซล และเบนซิน จากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกัน สำหรับในประเทศไทย เพื่อระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รัฐบาลไทยจึงได้ออกมาตรการจำกัดการเดินทาง และเวลาในการเปิด-ปิดร้านค้า ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายในช่วงเดือน เม.ย.63

- Advertisement -

อ่าน : หุ้นไทย เปิดบวก 9.20 จุด กลุ่มพลังงานปรับขึ้นหนุนดัชนี

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อรัฐบาลไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดือน พ.ค.63 โดยไตรมาส 4/63 ปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มเกือบเทียบเท่าสถานการณ์ปกติก่อนภาวะโควิด-19 ยกเว้นผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยาน ที่ยังได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ และปริมาณเที่ยวบินทั่วโลกที่ลดลง รวมถึงการใช้ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนยังชะลอตัวลงจากสภาพเศรษฐกิจ

สำหรับรายได้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและบริการ (Non-oil) ลดลงเช่นกัน โดยหลักเป็นผลจากรายได้ของร้านค้าสะดวกซื้อ เช่นเดียวกับรายได้กลุ่มธุรกิจต่างประเทศที่ลดลง สาหตุจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อราคาขายผลิตภัณฑ์และปริมาณการขายที่ลดลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยาน

สำหรับกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย (EBITDA) ในปี 2563 จำนวน 17,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 615 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.6% จากปีก่อน บางส่วนเป็นผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการงิน (Thailand Financial Reporting Standard: TFRS) ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ทำให้ต้องจัดประเภทค่าเช่าที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานบัญชี จากเดิมจัดอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานไปเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่งผลให้ EBIDA เพิ่มขึ้นประมาณ 1,361 ล้านบาท

อ่าน : เตือนแรงขาย OR! ไม่ผ่านเกณฑ์คำนวนดัชนีฟุตซี่

ส่วนกำไรขั้นต้น แม้ว่ากำไรขั้นต้นจะปรับลดลง 948 ล้านบาท หรือลดลง 2.8% โดยหลักจากธุรกิจน้ำมันในผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานที่ปริมาณขายลดลง อย่างไรก็ดี กำไรขั้นต้นเฉลี่ยของน้ำมันอากาศยานยังปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิและรายได้อื่น ปรับลดลง 1,567 ล้านบาท ลดลง 9.2% โดยหลักจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงผันแปรตามปริมาณขายที่ลดลง เช่น ค่าจ้างเติมน้ำมันอากาศยาน ค่าขนส่ง ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการเงิน TFRS16 เรื่องสัญญาเช่าตามที่กล่าวข้างต้น ทำให้ปี 2563 มี EBITDA Margin รวมที่ 4.1%

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2563 มีจำนวน 8,791 ล้านบาท ลดลง 2,105 ล้านบาท หรือลดลง 19.3% จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการขยายสถานีบริการและร้านคาเฟ่ อเมซอน รวมถึงการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีใหม่ นอกจากนี้ มีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้น จากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการงิน ตั้งแต่เดือน ม.ค.63 โดยรวมแล้วส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.98 บาท ปรับลดลง 19%

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News