HomeSpecial Issueโฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ผลักดันศักยภาพการส่งออกข้าวไทยต่อเนื่อง และยินดีที่ไทย-เวียดนามร่วมกันยกระดับราคาข้าวเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลก พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ผลักดันศักยภาพการส่งออกข้าวไทยต่อเนื่อง และยินดีที่ไทย-เวียดนามร่วมกันยกระดับราคาข้าวเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลก พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันศักยภาพการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุตสาหกรรมข้าวไทยมีโอกาสและปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้เติบโต ทั้งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานของข้าวไทยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันได้และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้กำชับภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขด้านการผลิตและการส่งออกอย่างเคร่งครัด เพื่อคงคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลกให้ดีอยู่เสมอ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ไทย-เวียดนามได้ร่วมกระชับความสัมพันธ์ด้านเกษตรกรรม โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร. ทรัน ทานห์ นาม (H.E. Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ได้หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยในกรอบการเพิ่มความร่วมมือหลากหลายประเด็น ได้แก่ 1. ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางเกษตร 2. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร ซึ่งฝ่ายเวียดนามเห็นว่าประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มเข็งและมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศไทย 3. การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องมือทางการเกษตรแทนแรงงานคน 4. การอบรมเกษตรกร และ 5. ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยในการหารือในครั้งนี้ มุ่งหวังยกระดับราคาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชาวนา อีกทั้งเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลกหลังราคาข้าวมีอัตราที่ต่ำมากว่า 20 ปี สวนทางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอความร่วมมืออื่น ๆ เพื่อพัฒนาเกษตรกรในทุกมิติ อาทิ การสนับสนุนจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน การเร่งรัดอนุญาตนำเข้ามะม่วงและเงาะจากไทย การส่งออกลูกไก่และไข่ฟักพ่อแม่พันธุ์ไปเวียดนาม หรือการเสนอเวียดนามเพิ่มความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางเรือระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าทางการเกษตรสู่ประเทศจีน เป็นต้น

นายธนกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมทุกฝ่ายในการร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิต และการส่งออกข้าวของไทย ตลอดจนสินค้าเกษตรอื่น ๆ ในตลาดโลก และยินดีที่ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันผลักดันความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ อีกทั้งขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยนายกฯ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรไทยที่มีศักยภาพ ตลอดจนได้เชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร Challenger Hall 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่การเป็นส่วนหนึ่งของอาหารโลก ตามแผนกลยุทธ์ Soft Power สร้างความต้องการสินค้าและบริการของไทย เพิ่มมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยไปทั่วโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News