HomeSpecial Issueรองฯ จุรินทร์ เร่งเดินหน้าผลักดันแบรนด์ไทยสู่สากล ตั้งเป้าติด 1ใน 5 ของเอเชีย

รองฯ จุรินทร์ เร่งเดินหน้าผลักดันแบรนด์ไทยสู่สากล ตั้งเป้าติด 1ใน 5 ของเอเชีย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สอดรับกับโอกาสทางการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวอย่างมากผนวกกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันและส่งเสริมแบรนด์ไทยจากโครงการ IDEA LAB, FUTURE LAB, T Mark รวมถึงแบรนด์ที่มีศักยภาพสู่ตลาดสากล พาเจาะตลาดเอเซียและโอชิเนีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอินเดีย คู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ผ่าน “โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากล” หวังสร้างโอกาสขยายเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
         
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกฯจุรินทร์ กำหนดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย ผลักดันให้ไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียในปี พ.ศ. 2570 สร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ Megatrends และยุค Next Normal  เน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตนเอง ด้วยองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ การออกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและครบวงจรเพื่อให้มีความพร้อมด้านการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่ ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศสู่ตลาดโลก และสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ (New Faces) ผ่านโครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากล มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการสร้างแบรนด์สู่สากล ส่งเสริมแบรนด์ที่มีศักยภาพ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

โดยจะมีการเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการแบรนด์ไทยที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมแบรนด์ไทย หรือ IDEA LAB รุ่นที่ 1-5 ที่ผ่านมา โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล หรือ FUTURE LAB ผู้ประกอบการสมาชิก Thailand Trust Mark (T Mark) และผู้ประกอบการแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพในต่างประเทศที่เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา ของใช้ในบ้าน และเครื่องใช้ในครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้น จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย เพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่ตลาดสากล (Thai Brand Festival)  นอกจากนี้ สำนักงานการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 20 ราย ให้จัดส่งสินค้าตัวอย่างไปเข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการแบรนด์ไทย ณ ห้างสรรพสินค้า Jio World Drive เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย และสุดท้ายจะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้นำเข้าต่างประเทศ อนึ่ง กระทรวงพาณิชย์จะใช้แนวทางการพัฒนาแบรนด์ไทยนี้กับการขยายตลาดสู่ประเทศอื่นๆด้วย

“รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และส่งเสริมตลาดส่งออกสำคัญ โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ และฟื้นฟูตลาดเก่า โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากลถือเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News