HomeSpecial Issueจีนอนุมัตินำเข้ายา Paxlovid อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นจีน ?

จีนอนุมัตินำเข้ายา Paxlovid อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นจีน ?

บทความโดย สวภพ ยนต์ศรี AFPT

Senior Wealth Manager บลจ.ทิสโก้

               ตั้งแต่ต้นปี 2022 ตลาดหุ้นจีนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว หลังจากที่ท่าทีในการดำเนินนโยบายทางการเงินยังคงดำเนินไปในทิศทางผ่อนคลาย เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อของจีนเริ่มมีสัญญาณที่ชะลอลง ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ยังคงออกมาชะลอตัว เป็นผลทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทั้งทางนโยบายทางการเงินและการคลังเป็นสิ่งจำเป็น กลับกันกับทางฝั่งสหรัฐฯ ซึ่ง Fed แสดงท่าทีชัดเจนว่า เตรียมตัวปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอาจต่อด้วยการปรับลดขนาดงบดุล เพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงเร่งตัวสูงขึ้น

- Advertisement -

               แต่ถึงแม้นโยบายทางด้านต่างๆ ของจีนจะมีท่าทีผ่อนคลายและต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมากแค่ไหนก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยสำคัญที่คอยกดดันเศรษฐกิจจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็คือนโยบายที่จีนใช้จัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเน้นการตรวจหาเชื้อและ Lockdown จำกัดการเดินทาง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนยังคงไม่สามารถกลับมาได้อย่างเต็มรูปแบบ สวนทางกับหลายชาติในยุโรปรวมถึงหลายมลรัฐในสหรัฐฯ ที่ต่างก็เลือกใช้มาตรการในการอยู่ร่วมกับ COVID-19 โดยผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตกลับมาใกล้เคียงกับช่วงปกติมากที่สุด

               จนกระทั่งเมื่อในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สื่อของจีนได้รายงานข่าวสำคัญที่อาจนำมา ซึ่งการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายจัดการกับการแพร่ระบาดของจีน นั่นก็คือ การอนุมัติให้นำเข้ายา Paxlovid ที่ใช้ในการรักษา COVID-19 ของบริษัท Pfizer โดยสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน หรือ The National Medical Products Administration’s (NMPA) ถือว่ามีความรวดเร็วอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาจีนพยายามหลีกเลี่ยงการอนุมัติยา หรือวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับการรักษา COVID-19 ที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติมาโดยตลอด โดยคำสั่งอนุมัติมีขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งห่างจากการอนุมัติขององค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ เพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้น ทำให้เกิดความหวังว่าการอนุมัติยา Paxlovid จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการดำเนินนโยบายควบคุม COVID-19 ของจีนที่อาจมีการผ่อนคลายและเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น

               โดยจากการที่จีนไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 มามากกว่า 1 ปี รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่า 25,000 คนมาโดยตลอดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในปี 2020 และจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคิดเป็นเพียงแค่ 7% ของจำนวนผู้ติดเชื้อเท่านั้น ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยน้อยอยู่แล้วนั้น อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จีนมองไปถึงการเริ่มเปิดพรมแดนให้มีการเดินทางเข้า – ออกประเทศ ซึ่งทำการปิดมาตั้งแต่ต้นปี 2020 แต่สำนักข่าว Caixin ของจีนได้ยืนยันว่า ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวยืนยันว่าการอนุมัติยา Paxlovid เป็นการพิจารณาจากปัจจัยการแพร่ระบาดในประเทศเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การควบคุมการเดินทางเข้าออกพรมแดนแต่อย่างใด ซึ่งแหล่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกับสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนให้ความเห็นว่า หลายฝ่ายประเมินการอนุมัติยา Paxlovid และเชื่อมโยงถึงการเปิดประเทศมากจนเกินไป ซึ่งการอนุมัติยาจากต่างประเทศนั้นถือเป็นเรื่องปกติ โดยรัฐบาลจีนต้องการเครื่องมือที่ใช้จัดการกับการแพร่ระบาดอย่างครบถ้วนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนหรือยารักษา ถึงแม้ว่าพรมแดนของประเทศยังปิดอยู่ก็ตาม โดยสอดคล้องกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในจีนอย่าง Sheng Ding ซึ่งเป็นคณะบดีของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Tsinghua ที่ได้ให้ความเห็นว่า เพื่อให้ยา Paxlovid สามารถยับยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้ จำเป็นต้องให้คนในประเทศได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพหรือติดเชื้อจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจีนยังไม่ได้บรรลุเงื่อนไขดังกล่าว

               สำหรับปัญหาการนำเข้ายา Paxlovid ที่จีนอาจต้องเผชิญต่อจากนี้ก็คือกำลังการผลิตที่เกิดคำถามว่า Pfizer จะทำได้เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากหลายประเทศได้ทำการอนุมัติการนำเข้ายา Paxlovid แล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งเพียงแค่ใน    สหรัฐฯ เอง Pfizer ก็ได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลในการผลิตยา Paxlovid ให้ถึง 20 ล้านชุด โดยระบุว่าจะนำส่ง 10 ล้านชุดแรกในเดือนมิถุนายน และอีก 10 ล้านชุดหลังในเดือนกันยายน นอกจากนี้ Pfizer ยังได้ระบุว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตยา Paxlovid ให้กับทั่วโลกประมาณ 120 ล้านชุดในปีนี้ โดยที่ได้ทำข้อตกลงเพื่อขายยา Paxlovid ราคาถูกให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำไปจนถึงปานกลาง ซึ่งครอบคลุมประชากรโลกราว 53% โดยที่จีนไม่ได้ถูกรวมอยู่ในข้อตกลงดังกล่าวด้วย แต่แน่นอนว่าการอนุมัติการนำเข้าของจีนก็เป็นเครื่องยืนยันว่าจีนจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับยา Paxlovid จาก Pfizer อย่างแน่นอน    

               และหากเมื่อยา Paxlovid เริ่มถูกนำเข้ามาในจีนจริง เราอาจได้เห็นการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากรัฐบาลจีนเกิดขึ้น และยิ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูล: CaixinGlobal, Bloomberg

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News