HomeSpecial IssueSCB ปัดข่าวขาย บลจ.ไทยพาณิชย์ ชี้แจงดีลยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

SCB ปัดข่าวขาย บลจ.ไทยพาณิชย์ ชี้แจงดีลยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

“เอสซีบี เอกซ์” แจงยังไม่ได้ตัดสินใจขายธุรกิจจัดการกองทุน
ย้ำชัดอยู่ระหว่างประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในระยะเริ่มต้น

ตามที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) อยู่ระหว่างการพิจารณาขายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) นั้น

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ด้วยยุทธศาสตร์ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น โดยธุรกิจจัดการกองทุนถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่บริษัทจะทำการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และโอกาสต่างๆ รวมถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

- Advertisement -

ทั้งนี้ การหารือเพื่อพิจารณาทางเลือกดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นซึ่งบริษัทขอยืนยันว่ายังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการดำเนินการใดๆ โดยหากมีธุรกรรมเกิดขึ้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News