HomeSpecial Issue5 แนวทางสู่ความมั่งคั่ง ส่งต่อการเงินจากรุ่นสู่รุ่น

5 แนวทางสู่ความมั่งคั่ง ส่งต่อการเงินจากรุ่นสู่รุ่น

ในช่วงโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย หลายคนกำลังหาวิธีวางแผนทางการเงินที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดย “สาธิต ผ่องธัญญา” ผู้อำนวยการอาวุโส Estate  Planning   and  Family   office ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แนะ 5 แนวทาง ดังนี้ 1.จัดทำพินัยกรรม เป็นการจัดทำเอกสารสำคัญที่แต่ละบุคคลมีสิทธิในการกำหนดว่าสินทรัพย์ของตนเองเมื่อเสียชีวิตจะให้มีการปฏิบัติต่อทรัพย์มรดกอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน

2.การจัดการโดยระบบการให้  เพื่อมอบทรัพย์สินในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้ทายาท  ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์  โดยดูหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีประกอบ

3.การจัดทำ โฮลดิ้ง คอมพานี  เหมาะสำหรับธุรกิจครอบครัวแบบกงสี สามารถจัดตั้งบริษัทเพื่อดูแลธุรกิจ  และจัดตั้งอีกบริษัทสำหรับการบริหารเงินของครอบครัว  เพื่อต้องการให้ทรัพย์สินที่ใช้ในธุรกิจและทรัพย์สินในส่วนของเงินออมหรือเงินลงทุน มีการแบ่งสินทรัพย์ในการบริหารที่ชัดเจน เป็นโครงสร้างที่ดีสำหรับครอบครัวนักธุรกิจที่มีสมาชิกจำนวนมาก  และต้องการความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการ

- Advertisement -

4.การทำประกันชีวิต เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อยู่บนความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว   พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย โดยเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้  ไม่ถือเป็นทรัพย์มรดกจึงไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก  และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5.เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสินทรัพย์แบบใหม่ๆ  เช่น  การลงทุน ในรูปแบบของพร็อพเพอตี้ แบ็ค โลน โดยการนำที่ดินมาจำนองกับธนาคาร และนำเงินมาบริหาร โดยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเสี่ยงที่รับได้  อยู่ภายใต้การดูแลของทีมที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร  เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี   แม้หักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีที่ดินแล้วก็ตาม  ดีกว่าการปล่อยที่ดินรกร้าง และไม่ได้ใช้ประโยชน์  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำให้เงินงอกเงย โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหม่

“การวางแผนการเงินและการบริหารจัดการทรัพย์สินมีความสำคัญต่อความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคต   เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้สถานะทางการเงินแต่ละบุคคลมีความมั่นคง และลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิต  โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ เช่นบทเรียนจากโควิด- 19  ที่บางครอบครัวสูญเสียเสาหลักอย่างกะทันหัน และประสบปัญหาเรื่องการส่งต่อทรัพย์สิน จากความล่าช้าในการจัดตั้งผู้จัดการมรดก หรือความไม่สะดวกในการเดินทางไปทำธุรกรรมในช่วงล็อกดาวน์”

“นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์” นักวางแผนการเงิน CFP บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ได้เสริมว่า คนส่วนใหญ่ในวัยทำงานจะอยู่ในสถานะ sandwich generation  กลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้ง ครอบครัวตนเอง พ่อแม่ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราต้องการการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆโดยภาระต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี  จากสถิติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนขึ้น ผู้ชายอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 73 ปี ผู้หญิง 78 ปี และทุกๆ 3 ปี คนจะอายุยืนขึ้น 1 เดือน โดยมี 54 % ต้องการให้ลูกหลานเลี้ยงดู กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องการมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตและอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลครอบครัวได้ ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุน เพื่อปกป้องตัวเองทางด้านสุขภาพและชีวิต เป็นหลักประกันเมื่อทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ และสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นคง

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News