HomeSpecial Issueครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5

ครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ว่า ครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563-2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานแทนการตัดอ้อยไฟไหม้ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่น PM 2.5 โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 120 บาทต่อตัน ซึ่งโครงการได้จ่ายเงินช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 5,933 ล้านบาท (จากวงเงินโครงการทั้งสิ้น 6,065 ล้านบาท) มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์รวม 122,613 ราย มีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงานรวม 49.4 ล้านตัน เมื่อเปรียบข้อมูลในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 พบว่า การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ส่งผลให้พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ลดลงจาก 5.71 ล้านไร่ เหลือ 2.87 ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 23.23 และปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงจาก 37.18 ล้านตัน เหลือ 17.61 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 23.23 นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการตัดอ้อยสดของชาวไร่อ้อยและจูงใจให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News