HomeSpecial Contentสินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน พร้อมเทียบโปรโมชั่น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน พร้อมเทียบโปรโมชั่น

หากว่าใครกำลังต้องการเงินทุนสักก้อนไว้ใช้ต่อยอด หรือ ใครที่กำลังหาเงินมาปิดหนี้ หนึ่งในหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงให้เป็นเงินได้ ก็คือ บ้าน โดยการนำบ้านไปขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้ต่อยอดได้ หรือ ใครที่กำลังเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ก็สามารถนำบ้านมาแลกเงินเพื่อปิดหนี้เหล่านี้แทนได้ เพราะมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่านั่นเอง

โดยถ้าใครยังไม่ทราบรายละเอียด, ขั้นตอน, เงื่อนไข และสิ่งอื่น ๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน เรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนกันได้เลย

รู้จักกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อธิบายแบบง่ายๆก็คือ ถ้าเรามีบ้านที่ผ่อนหมดแล้ว แต่เราเอาไปแลกกับเงินก้อน ซึ่งก็เหมือนเราผ่อนบ้านใหม่อีกครั้งนั่นเอง แต่อย่างที่บอกว่า ด้วยกับดอกเบี้ยที่ไม่แพงมาก จึงสามารถนำเงินไปปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงกว่าแล้วมาผ่อนสินเชื่อบ้านแลกเงินแทน โดยวงเงินอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกัน รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้

- Advertisement -

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดีไหม?

สินเชื่อบ้านแลกเงินจะดีสำหรับคนที่วางแผนในการใช้ประโยชน์จากเงินก้อนที่ได้ เช่น นำไปต่อยอดธุรกิจ นำไปปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกว่า  โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีข้อดีซึ่งแยกออกเป็นข้อๆได้ดังนี้

1.อนุมัติง่าย

การนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามาใช้ค้ำประกันเงินกู้ ย่อมช่วยให้ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และหากหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นบ้านที่มีมูลค่าสูง ก็มีโอกาสที่จะทำให้ได้รับวงเงินการอนุมัติที่สูงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประเมิน และพิจารณาของธนาคารแต่ละที่ด้วย

2. อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากสินเชื่อบ้านแลกเงินมักจะถูกกว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้นหากใครที่เป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินแล้วนำเงินไปปิดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ หรือ ใครที่กำลังจะกำลังจะกู้สินเชื่อส่วนบุคคล แล้วมีบ้านที่ผ่อนหมดแล้ว ก็อาจพิจารณาขอสินเชื่อบ้านแลกเงินแทน เพราะมีดอกเบี้ยถูกกว่า

เอกสารสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สำหรับคนที่สนใจอยากที่จะสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ ไม่ว่าคุณจะสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดีก็ตาม โดยแต่ละธนาคารจะต้องใช้หลักฐานที่คล้าย ๆ กัน ดังต่อไปนี้

1. เอกสารยืนยันตัวตน

ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้กู้ว่าเป็นคนไทย, มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่ยืนยันได้

2. เอกสารยืนยันรายได้

ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน, รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ) สำหรับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ที่อาจไม่มีรายได้ที่แน่นอน

3. เอกสารยืนยันหลักทรัพย์

ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด รวมถึงรูปถ่ายของบ้านที่ต้องการนำมาขอสินเชื่อ

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

หลังจากที่เตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 4  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1 ผู้กู้ยื่นเอกสารขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

ผู้กู้จะต้องมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ธนาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อ

2 ธนาคารประเมินราคาหลักทรัพย์

หลังจากที่มีการยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะมีการส่งตัวแทนเข้าไปประเมินสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำไปขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาวงเงินกู้ตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกัน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะมีการเรียกเก็บค่าประเมินบ้านหรือไม่ก็ได้

3 ธนาคารอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงิน

หลังจากที่ธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งในส่วนของข้อมูลจากผู้กู้ และข้อมูลการประเมินสภาพบ้านแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณา และแจ้งผลอนุมัติประมาณ 1-2 สัปดาห์ รวมไปถึงจะมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้แต่ละท่าน ตามรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินด้วย หลังจากที่คุณได้ทราบถึงข้อเสนอที่ได้รับจากธนาคารแล้ว ก็สามารถที่จะตอบรับหรือปฏิเสธวงเงินกู้จากธนาคารที่คุณคิดเห็นว่าเหมาะสมได้

4 ทำสัญญาและจดจำนอง

หลังจากที่คุณตัดสินใจตอบรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านแลกเงินแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการในการทำสัญญากับธนาคาร ทั้งการเซ็นสัญญา, การดำเนินการจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน และการรับวงเงินสินเชื่อ

สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี

สำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงิน ถ้าถามว่าควรสมัครที่ธนาคารไหนดี คงจะบอกให้ไม่ได้  เพราะต้องดูเป็นกรณีไป เนื่องจากแต่ละคนก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางคนอยากได้ดอกเบี้ยถูก บางคนอยากได้วงเงินกู้สูง บางคนอยากได้ระยะเวลาผ่อนนาน ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะให้ไม่เหมือนกัน

ดังนั้นที่ดีควรถามตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไรจากการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แล้วจึงค่อยหาโปรโมชันที่ตรงกับความต้องการของเรา แต่ธนาคารก็มีเยอะ โปรโมชันก็มีเยอะอีก เราจึงขอแนะนำให้ลองใช้บริการเปรียบเทียบโปรโมชันบ้านแลกเงินจากธนาคารชั้นนำฟรีและสมัครที่ Refinn

เปรียบเทียบโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงินอย่างไร

ถ้าใครรู้สึกว่า…ยากเหลือเกินที่จะเปรียบเทียบโปรโมชั่นของสินเชื่อบ้าน ลองใช้บริการทางออนไลน์เพื่อย่นระยะเวลา และทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และเราพบว่า Refinn ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้มองเห็นภาพของสินเชื่อบ้านแลกเงินแต่ละธนาคารได้กว้างขึ้น ว่าแต่ละที่มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร รวมไปถึงการเปรียบเทียบโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน ที่ทำให้การตัดสินใจง่ายดายกว่าเดิม และถือว่าเป็นหนึ่งในบริการที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านแลกเงินที่คุ้มค่า และเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

สรุปเรื่องสินเชื่อบ้านแลกเงิน

แม้ว่ากระบวนการและขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีความยุ่งยาก และอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มากกว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ถ้าลองเปรียบเทียบถึงข้อดีที่จะได้รับ คุณก็จะพบว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนปริมาณมาก เพราะมีโอกาสที่จะใช้หลักทรัพย์ที่ตัวเองมีเป็นหนึ่งในหลักประกัน ที่จะทำให้ธนาคารเกิดความมั่นใจ และปล่อยกู้ในวงเงินที่สูงขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าได้

ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ไหนดี จึงควรที่จะใช้เวลาพิจารณาให้รอบด้าน และประเมินความเสี่ยงให้ครบทุกทาง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ได้รับคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนั่นเอง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News