HomePR NewsSAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ช่วยผู้ป่วยในชนบทถิ่นทุรกันดาร

SAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ช่วยผู้ป่วยในชนบทถิ่นทุรกันดาร

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ และ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 500,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบเพื่อนำใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ จำนวน 21 แห่ง ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจของ SAM ในฐานะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งวงล้อฟันเฟืองหลักในแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน ดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมามากกว่า 20 ปี เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่กำลังเดือดร้อนและประสบปัญหาด้านเครดิต ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ป่วยทางการเงิน ส่วนการบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยทางร่างกายและต้องการการรักษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ SAM เช่นกัน ทั้งนี้  ปรัชญาการดำเนินงานของ SAM นำหลักคิดจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9   “โครงการแก้มลิง” ที่เปรียบเสมือนการดูดซับหนี้เสียของประเทศมาเก็บไว้บ่อพัก “บ้าน SAM” และบำบัดหนี้เสียเหล่านั้น ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพผ่าน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและประสบปัญหาด้านเครดิตให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News