HomePR Newsไลอ้อนขับเคลื่อนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

ไลอ้อนขับเคลื่อนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่วันนี้ กฟผ. ได้พัฒนากลไกใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อย CO2 ภายในโรงงานให้ได้ 30% ในปี 2030  และลดให้ได้ 100% ในปี 2050 โดย บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย CO2 เช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์จำนวน 800 kW เพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลในช่วงปี 2020-2021

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) จาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ผู้ขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  การดำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านพลังงาน เปลี่ยนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลังงานหมุนเวียน ด้วยการจัดซื้อสิทธิ์การใช้พลังงานหมุนเวียน จำนวน 40,885 RECs หรือ คิดจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัทสหโคเจน จำนวน 40,885,000 หน่วย ซึ่งบริษัท ไลอ้อน  (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา เป็นบริษัทแรก ๆ ในไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในกิจกรรมการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้าจำนวนนี้คิดเป็นร้อยละ 49 ของการปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานของบริษัทในปี 2021

- Advertisement -

นับเป็นเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของ ไลอ้อน ประเทศไทย ในการช่วยส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal ร่วมสร้างสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News