HomePR NewsWINMED กางแผนธุรกิจปี 65 ชูกลยุทธ์ New S Curve ตั้งเป้ารายได้โต 50 %

WINMED กางแผนธุรกิจปี 65 ชูกลยุทธ์ New S Curve ตั้งเป้ารายได้โต 50 %

WINMED กางแผนธุรกิจปี 65 เดินหน้าสร้างการเติบโต ชูกลยุทธ์ New S Curve  ขับเคลื่อน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก  1.กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.กลุ่มธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางการแพทย์  มุ่งเน้นออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคัดกรอง-การรักษาครบวงจร ลุยเปิดให้บริการ WINMED LAB เสริมศักยภาพการเติบโต  ตั้งเป้าหมายรายได้ โต 50 % รักษาอัตรากำไรสุทธิ 9-11%

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้า และจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลก บริษัทเร่งปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน มุ่งเน้นสร้างการเติบโตด้วย New S Curve จากโครงสร้างธุรกิจใหม่ 2 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเดิมดำเนินธุรกิจหลัก 1.การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบ่งเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิต ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพียงเท่านั้น โดยบริษัทมองเห็นโอกาสจากสภาวะวิกฤตดังกล่าว จึงขยายการให้บริการ 2.กลุ่มธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางการแพทย์เข้ามาเพิ่ม ช่วยเสริมศักยภาพการเติบโต สร้างรายได้ให้บริษัท

- Advertisement -

แผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้  กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น เช่น โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจหาเชื้อ HPV เตรียมออกผลิตภัณฑ์ชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเอง เพื่อส่งตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (HPV Self-collect) เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมเร่งเปิดให้บริการ ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส  HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self-Collect) คาดสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 1/65

กลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต และกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางโลหิต มีแนวโน้มดี จากการกระจายฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งมีการปรับกลยุทธ์ เพิ่มบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ สร้างรายได้ทดแทนจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ตอบรับแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัด มีแนวโน้มที่ดี สืบเนื่องมาจากผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโครงการวิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัท มีผลการรักษาที่ดี แม้จะอยู่ในมะเร็งระยะที่ 4 จึงทำให้มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการรักษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการรักษามะเร็งประเภทอื่น นอกเหนือจากมะเร็งเต้านม  ส่งผลให้ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแผนการลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์-ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cell Therapy) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงครึ่งปีหลังปี 65 พร้อมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำ เพิ่มการเข้าถึงทางเลือกในการรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กลุ่มตรวจคัดกรองและยืนยันผล เชื้อไวรัสโควิด-19 และการรักษาครบวงจร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ทางโพรงจมูกและน้ำลายที่มีความแม่นยำสูง อีกทั้งเตรียมจัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเพิ่มเติมต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น พร้อมต่อยอดธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางการแพทย์  บริษัทเปิดให้บริการ “WINMED LAB”  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจยืนยันระดับโมเลกุลหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธ์โอไมครอน โดยระบบ RT-PCR และ TMA (Transcription Mediated Amplification) ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการแบบสองระบบ นอกจากนั้นยังให้บริการตรวจแบบ fast track สามารถรู้ผลตรวจรวดเร็วภายใน 3 ชม. และหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 นอกสถานที่ โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4/64 อีกทั้งเตรียมขยายบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ระบบ Drive Thru โดยบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเพิ่ม สามารถให้บริการได้ช่วงไตรมาส 1/65

“ท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ทุกอย่างในชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ทุกวิกฤตยังคงมีโอกาส โดยเฉพาะ WINMED ยังคงสามารถดำเนินกิจการบนโครงสร้างธุรกิจที่รองรับความเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์ แม้กระทั้งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถือเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการตรวจและคัดกรองหาเชื้อโควิด-19  และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ความมั่นใจใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลับมามากขึ้น จะส่งผลดีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ของบริษัท จึงมั่นใจว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยเป้าหมายการเติบโตปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 50% รักษาอัตรากำไรสุทธิ 9-11%  ” นายนันทิยะ กล่าว

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News