HomePR Newsคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

ร่วมแสดงความยินดี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในโอกาสได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ส่วนกลาง) เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จำนวน 16 สาขา 64 รางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News