HomePR Newsมทร.รัตนโกสินทร์ มอบอาคารอเนกประสงค์ฯ ณ โรงเรียนบ้านโป่งโก จ.กาญจนบุรี

มทร.รัตนโกสินทร์ มอบอาคารอเนกประสงค์ฯ ณ โรงเรียนบ้านโป่งโก จ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย ดร. อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด , รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง , ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคาร อเนกประสงค์ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 โครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์อาสา โดยนักศึกษาจิตอาสาราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านโป่งโก เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นที่ 10เมตร x 12เมตร จำนวน 1อาคาร สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม 2564 งบประมาณในการจัดสร้างรวม 500,000 บาท ซึ่งได้รับสนับสนุนจากงบประมาณองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และเงินบริจาคผ่านชมรมราชมงคลรัตนโกสินทร์อาสา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากศิษย์เก่า เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเจริญที่ยั่งยืน

โดยกำหนดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกฝนการนำวิชาความรู้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ปฏิบัติในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมและแก้ปัญหาในชุมชน โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย และนายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งโก เป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ราชมงคลรัตนโกสินทร์1 และกล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งโก   อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

- Advertisement -

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News