HomePR Newsธอส. เปิดตัวโครงการ GHB Creative Innovation Contest ชิงทุนการศึกษา 1 แสนบาท

ธอส. เปิดตัวโครงการ GHB Creative Innovation Contest ชิงทุนการศึกษา 1 แสนบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัว “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอันใกล้ได้มีส่วนร่วมกับ ธอส. ธนาคารบ้านของ คนไทย ในการสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นสอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทย  มีบ้าน” ตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารนำโดย นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส.

สำหรับ “โครงการ GHB Creative Innovation Contest”  โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริงเพื่อสื่อให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนผู้ใช้ บริการ และการเข้าถึงบริการธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal

- Advertisement -

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย สู่การทำให้ประชาชนคนไทยทั่วไปมีบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและความมั่นคงในชีวิตของ สถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรวมตัวกันเป็นทีมจำนวน ไม่เกินทีมละ 5 คน ส่งผลงานในรูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที Upload Clip ผลงานผ่านทาง www.ghbcreativeinnovationcontest.com ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

จากนั้นคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมที่เข้ารอบได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเปิดให้ทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษาจำนวน    30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และอีก 7 ทีมรับรางวัลปลอบใจ ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท/ทีม โดยหลังจากนี้ธนาคารกำหนดให้มีกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 32 สถาบันต่อไป

ด้านนายนิสิต อุ่นวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธอส. กล่าวว่า นอกจาก “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” จะช่วยให้คน   รุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว ยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสให้ ธอส. สามารถเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคารในอนาคตได้ต่อไปอีกด้วย

โดยสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานร่วมกับ ธอส. โดยเฉพาะนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3-4 ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสสัมผัสกับธนาคารมากขึ้นผ่านทางโครงการประกวด GHB Creative Innovation Contest ในครั้งนี้ และทุกความคิดสร้างสรรค์ ธนาคารจะให้ความสำคัญโดยนำมาพิจารณา เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของธนาคารต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อมอบบริการที่ดี และเหมาะสมต่อยุคสมัยให้แก่ลูกค้าของธนาคาร และนำไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News