HomePR Newsอีอีซี ปิดโครงการฯ “บ่มเพาะครูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และครูอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่”อย่างสมบูรณ์

อีอีซี ปิดโครงการฯ “บ่มเพาะครูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และครูอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่”อย่างสมบูรณ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะครูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และครูอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อีอีซี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอน และนักเรียนในเขตพื้นที่ อีอีซี (การใช้ภาษาอังกฤษ – จีน) ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านเนื้อหา และพัฒนาเทคนิคการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เป็นครูต้นแบบ ในการขยายผลองค์ความรู้ไปยังครู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดย ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก และ ผู้บริหารกองทุนอีอีซี ดร.เพ็ชร ชินบุตร มาร่วมเสวนาและกล่าวปิดโครงการ และผู้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาทิเช่น ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEMC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ด้วยในปี พ.ศ. 2564 นี้ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กองทุนอีอีซี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ – จีน) เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและวิทยาลัยต้นแบบ โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมฯ ทั้งหมดดังนี้

- Advertisement -

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จำนวน 42 คน จาก 13 โรงเรียนในจังหวัดระยอง (โรงเรียนวัดซากหมากมาก, โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา, โรงเรียนวัดบ้านฉาง, โรงเรียนวัดสระแก้ว, โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์, โรงเรียนวัดพลา, โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย, โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา, โรงเรียนนิคมวิทยา, โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม, โรงเรียนวัดชากลูกหญ้าและโรงเรียนบ้านมาบตาพุด)

ครูภาษาอังกฤษและครูสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 15 คน จาก 4 วิทยาลัย (วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต และวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย)

นอกจากกิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศให้ครูทั้ง 3 กลุ่ม ในระหว่างวันที่ 20 – 31 ต.ค. ในครั้งนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ตามมาอย่างต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น

  • การให้คุณครูและนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ่านโปรแกรม Rosetta Stone
  • Teacher’s Camp and Student’s camp
  • เวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกลุ่มคุณครู
  • การสนับสนุนให้คุณครูและทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
  • การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครูและผู้เรียน (หนังสือ และ PODCAST)

ดร.เพ็ชร กล่าวว่า การสนับสนุนการพัฒนาครูครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้จัดโครงการฯ  ที่จะผลักดันให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสการพัฒนาครูภาษาต่างประเทศและครูช่างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซีให้มีความเข้มแข็งทางด้านการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และการลงทุนด้านการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้จะเกิดเป็น “เครือข่ายครูต้นแบบ” ตามแผนการพัฒนาและผลักดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ของกองทุนอีอีซี ทั้งการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมการสร้างชุนชนต้นแบบ สังคมต้นแบบ ตอบโจทย์การเป็นพื้นที่ต้นแบบของอีอีซีต่อไป

และ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมในความเป็นผู้นำที่พร้อมพัฒนา ในการเป็นผู้สร้างอนาคตของนักเรียน จากความร่วมมือขององค์กรที่สำคัญของประเทศ โดยใช้ความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ สร้างครู และสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพ ให้เกิดเป็นผลผลิตอย่างไม่สิ้นสุด ก้าวไปพร้อมกับอีอีซีในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 4.0

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News