HomePoliticsBusiness Today Thai Politics 30 เมษายน 2567

Business Today Thai Politics 30 เมษายน 2567รัฐบาลเตรียมจัดสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พ.ค.

- Advertisement -

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตฯ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ พร้อมเชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้เชิญคณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ (ระดับพลเอกขึ้นไป) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย กงสุลอาชีพ องค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ด้วย

“สำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตฯ จะมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน”“มาริษ” พบ “เศรษฐา” มีชื่อเป็น รมว.ต่างประเทศแทนปานปรีย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ภายหลังมีกระแสข่าวเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำรายชื่อนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ คนใหม่ แทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ลาออกจากตำแหน่ง


ล่าสุด มาริษ ได้เดินทางเข้าทำเนียบฯ และขึ้นไปพบนายเศรษฐา ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เช่นเดียวกับรัฐมนตรีชุดใหม่หลายคนที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข นายพิชิต ชื่นบาน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้มีการตระเตรียมขั้นตอนความพร้อมต่างๆ หลังจากนี้ และหารือถึงแนวทางนโยบายการทำงานของแต่ละกระทรวง“สมศักดิ์” เปิดห้องทำงาน รองนายกฯ” อำลาตำแหน่ง ไปนั่งรมว.สธ.

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออำลาตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และขอบคุณข้าราชการภายใต้การกำกับ


โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมอำลา และแสดงความยินดีที่รับตำแหน่งใหม่

สมศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการจะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ต้องได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน ตนจึงเน้นการบูรณาการหลายหน่วยงาน เช่น การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้นำโครงการของกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าไปช่วยเหลือด้วย โดยในระยะเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ก็ได้ทุกหน่วยงานคอยให้คำแนะนำ และช่วยกันทำงาน ทำให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้

“ขอฝากทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนงานต่อ อะไรที่เห็นว่า เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม ก็ขอให้ช่วยกันเดินหน้าต่อ ผมก็จะคอยเฝ้าติดตามความสำเร็จอย่างใกล้ชิด เพราะผมไม่ได้ไปไหนไกล แค่เปลี่ยนหน้าที่ไปขับเคลื่อนงานในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็จะมีอีกหลายโครงการ ที่ผมต้องการผลักดัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”รัฐบาลดีเดย์ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. นี้

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 พฤศจิกายน 2566) อนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี นั้น วันพรุ่งนี้ (1 พฤษภาคม 2567) คือวันที่มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรก


นอกจากดูแลข้าราชการแรกเข้าแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญดูแลข้าราชการที่เกษียณและได้รับเบี้ยหวัดบำนาญอีกด้วย โดยคณะรัฐมนตรียังได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่าน โดยมีสาระสำคัญคือการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่า เดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยจะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เช่นเดียวกัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีความพร้อม 100% และได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ นร. 1012.3/ว 9 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด ดำเนินการปรับไม่ทัน การปรับขึ้นเงินเดือนจะให้มีผลย้อนหลัง รวมถึงได้มีการประสานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ข้าราชการและผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ มั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอน

“การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการนั้น ก็เพื่อดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการเพื่อให้ระบบราชการของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการแล้ว รัฐบาลยังคงคำนึงถึงผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่จะต้องดำรงชีพอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ปรับเพิ่มเงินเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และจะส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน“รัฐบาล” ชวนไรเดอร์ -แท็กซี่ ตรวจสุขภาพฟรีวันแรงงาน

เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับแรงงานไทยทุกคน โดยเฉพาะการคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันแรงงาน “มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน”ในวันนี้ 30 เมษายน 2567


รัฐบาลขอเชิญชวนชาวแรงงาน ไรเดอร์ คนขับแท็กซี่ และประชาชนทุกท่าน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ ลานเซ็นเตอร์โซน ศูนย์การค้าเดอะไนท์เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ทั้งนี้ ภายในงานจะได้รับการตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกรายการ เช่น ตรวจการมองเห็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบBและC ตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟลูออไรด์ เบาหวาน ความดัน ตรวจสารพิษกำจัดศัตรูในร่างกาย ตรวจสุขภาพและความเครียดด้วยเครื่อง biofeedback ตรวจประเมินสุขภาพใจออนไลน์ Mental Health Check In ฯลฯ

พร้อมพบกับ เวทีชวนคุยเคล็ดลับง่าย ๆ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ รวมทั้งสนุกกับกิจกรรมความรู้ เล่นเกมส์รับของที่ระลึกอีกมากมายและรับฟังดนตรีสดด้วย

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News