HomePolitics'จุรินทร์' สั่งพาณิชย์ลุยการตลาดติดปีกวิสาหกิจเพื่อสังคม

‘จุรินทร์’ สั่งพาณิชย์ลุยการตลาดติดปีกวิสาหกิจเพื่อสังคม

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้านี้ รองนายกฯได้พบปะกับคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมาแล้ว ได้พบว่า มีผู้สนใจที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนมาก แต่หลายคนไม่ได้เริ่ม หรือเริ่มแล้วไม่สามารถไปต่อได้ เพราะต้องเจอกับอุปสรรค อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อจำกัดเรื่องการตลาด ความซับซ้อนของการสนับสนุนเชิงภาษี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างตรงจุด รองนายกฯ จึงนำเรื่องที่ได้รับฟังมาหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ และที่ประชุม ได้มีมติให้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดให้การส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นอีกงานหลักในแผนดำเนินงาน โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยในเรื่องการให้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาด และการจัดหาช่องทางการตลาด

- Advertisement -

2. เพิ่มแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม 1) ขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2) หารือแนวทางการกำหนดมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี 3) ทำงานร่วมกับก.ล.ต.เพื่อให้ตลาดทุนเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการระดมทุน และ 4) หารือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเรื่องพิจารณาการค้ำประกันวิสาหกิจฯ เป็นกรณีพิเศษ

3. ทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขสิทธิ์ที่ประโยชน์ตามมาตราการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

4. ให้ถือการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเรื่องเร่งด่วน สนับสนุนให้วิสาหกิจฯที่ประสบความสำเร็จเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมวิสาหกิจฯ ที่ก่อตั้งใหม่

5. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าขอบวิสาหกิจเพื่อสังคม

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2564 จะต้องมีกิจการที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 แห่ง และรองนายกฯ จุรินทร์ ได้สั่งการให้ กระทรวงพาณิชย์ เข้ามามีบทบาทในเรื่องการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เน้นการขายของออนไลน์ ส่วนการขยายตลาดนั้น หากมีการจัดกิจกรรมของกระทรวงพาณิชก็จะต้องมีพื้นที่ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าไปร่วมด้วย ทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น และให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราตระหนักดีว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีวิสาหกิจที่คืนกำไรให้สังคมมากขึ้น สังคมก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News