HomePoliticsBusiness Today Thai Politics 27 มิถุนายน 2567

Business Today Thai Politics 27 มิถุนายน 2567“เศรษฐา” ไม่หวั่น “สมชาย” ตก สว. ชี้ระบบดีแล้ว

- Advertisement -

ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาณ์ถึงคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยผู้มีชื่อเสียงไม่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ


รวมถึงนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ที่ถูกคาดหมายก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นประธาน สว. ว่า ตนไม่มีความกังวล เพราะอยู่ฝ่ายบริหาร ไม่ก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติ หน้าที่ตนก็คือบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติในอนาคตมีข้อสงสัย ข้อกังวลหรือข้อซักถาม ไม่ว่าใครได้รับเลือกมาเป็นก็ตามนั้น และตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นว่า สว.มีความเชื่อมโยงกับบ้านใหญ่

“ถ้าเกิดเขาถูกรับเลือกมาแล้วผ่านการตรวจสอบจาก กกต. ที่ชัดเจน ได้รับดำรงตำแหน่งแล้ว เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ถ้าเกิดมีข้อสงสัย ข้อเคลือบแคลงใจอย่างไร หน้าที่ผม คือหน้าที่ไปตอบครับ”

นายกฯ กล่าวว่า เรื่องการร้องเรียนการคัดเลือก สว. เป็นไปตามกลไกของการตรวจสอบ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ได้รับเลือก ผู้มีรายชื่อสำรอง หรือผู้ที่ตกรอบไป อย่างไรก็ตาม ตนไม่ทราบว่า จะได้รายชื่อ สว.ทั้งหมด ตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่ แต่ตนเชื่อว่าระบบทั้งหลายถูกคิดมาดีแล้วนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดจ.น่าน

วันนี้ (27 มิ.ย.) ณ มณฑลทหารบกที่ 38 (ค่ายสุริยพงษ์) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ณ มณฑลทหารบกที่ 38 (ค่ายสุริยพงษ์)


โดยมี พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พลตำรวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง จเรตํารวจแห่งชาติ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตรี วิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 และพลตำรวจตรี ดเรศ กัลยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ร่วมด้วย

เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ รับฟังบรรยายสรุปจากพลตรี วิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ถึงแผนฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้วจำนวน 4,168 คน

จากนั้น นายกฯ ได้พบปะให้กำลังใจผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้บำบัดว่ามีปัญหา อุปสรรคอะไรหรือไม่ พร้อมกับบอกให้ผู้บำบัดสู้ ขอให้เข้มแข็ง กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมต่อไป พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้กล่าวชื่นชมศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการฟื้นฟูบำบัดประสบความสำเร็จโฆษกรัฐบาลมั่นใจนโยบายไฟสะอาดดึงลงทุน

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวคิดในการปฏิรูปปรับโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล ซึ่ง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดในการลดการผูกขาดของภาคเอกชน เพื่อให้ราคาไฟฟ้าลดลง ช่วยเหลือ ลดค่าครองชีพของประชาชนในระยะสั้น เพิ่มความมั่นคงให้เกิดเป็นราคาที่เหมาะสมในระยะยาว ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเกิดการดึงดูดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า โดยแนวคิดส่วนนี้ เริ่มเกิดเป็นความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) ระหว่างเอกชนกับเอกชน ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ให้แก่บริษัทชั้นนำของโลกที่รัฐบาลได้เชิญชวนไว้ และสนใจเข้ามาลงทุน

โดยเฉพาะในด้าน Data Center ที่มีความต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดตามข้อกำหนดจากบริษัทแม่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบกำลังไฟฟ้าที่จะอนุญาตให้ซื้อขายโดยตรงกันได้รวมกันไม่เกิน 2,000 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้ยังกำหนดด้วยว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าในระบบ Direct PPA นี้ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคด้วย

ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน (พน.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ศึกษาผลกระทบจากการดำเนินการโครงการนำร่อง Direct PPA ผ่านการขอใช้บริการ TPA ต่อสถานภาพของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมอบหมายให้ กกพ. จัดทำอัตราค่าบริการ TPA ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยให้ครอบคลุมค่าบริการต่างๆ เช่น

1.ค่าบริการระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge)
2.ค่าบริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Charge)
3.ค่าบริการความมั่นคงระบบไฟฟ้า (System Security Charge หรือ Ancillary Services Charge)
4.ค่าบริการหรือค่าปรับในการปรับสมดุลหรือบริหารปริมาณไฟฟ้า (Imbalance Charge)
5.ค่าใช้จ่ายเชิงนโยบาย (Policy Expenses) และค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวมทั้งประเทศ และสอดรับกับข้อเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป“สนธิญา” ยื่นศาล รธน.เบรกผลเลือกตั้ง สว.

สนธิญา สวัสดี ผู้สมัคร สว.แต่ตกรอบการเลือก สว.ระดับจังหวัด รอบแรก เข้ายื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบ และส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการเลือก สว.ปี 2567 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 107 วรรคสอง หรือไม่


เนื่องจากกำหนดห้ามผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกล่มเดียวกัน แต่กกต.ดำเนินการโดยให้ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน ลงคะแนนให้กลุ่มเดียวกัน ในทุกรอบทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

สนธิญา กล่าวว่า การกระทำของ กกต.เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ ที่อาศัยพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 2561 จัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตา 107 (2) ซึ่งตน มองว่า เลือกกันเองแบบนี้ส่อให้เกิดการฮั้ว จึงร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการเลือกกันเองนี้ถูกต้องตามกระบวนการ หรือการเลือกสว. หรือไม่ และขอเรียกร้องให้การเลือกเป็นโมฆะ และจัดการคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร

ที่ร้องครั้งนี้ ถ้าสมติว่า มีการโมฆะ หรืออะไรก็ตาม จะไม่ลงสมัคร สว. ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม แต่เราต้องการให้การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว.เป็นไปตามบทบัญญตัของกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 มี 4 วรรค ไม่มีวรรคไหนที่ระบุให้เลือกไขว้ หรือเลือกอย่างใด ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วพาล สบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หากอัยการสูงสุดไม่ตอบใน 30 วัน จะร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาสั่งจำคุกสุเทพ 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดี กปปส.

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. พร้อมพวกแกนนำ และแนวร่วม กปปส.รวม 37 คน ได้เดินทางมาศาล เพื่อฟังคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ ในคดีกบฏ กปปส.ชุดใหญ่ สำนวนหลัก หมายเลขดำ อ.247/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 กอก เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. กับพวกแกนนำและแนวร่วม กปปส.รวม 37 คน


เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ, ก่อการร้าย, ยุยงให้หยุดงานฯ, กระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดฯ ทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรฯ, อั้งยี่, ซ่องโจร, มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองฯ, บุกรุกในเวลากลางคืนฯ และร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งฯ ที่ห้องพิจารณาคดี 704

โดนนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว และเมื่อปี 2564 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกแกนนำ 27 คน อาทิ นายสุเทพให้จำคุก 5 ปี, นายชุมพล จุลใส จำคุก 9 ปี 24 เดือน , นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จำคุก 7 ปี ส่วนจำเลยคนอื่นก็รับโทษลดหลั่นกันไป และบางส่วนศาลพิพากษายกฟ้องอีก 12 คน รวม 39 คน แต่มีจำเลยเสียชีวิตแล้ว 2 คน

ด้านสุเทพ เปิดเผยก่อนขึ้นฟังคำพิพากษา ว่า ไม่กังวล ไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับ ในคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ตัวเองถูกสั่งจำคุก ก็ได้เข้าไปนอนเรือนจำ 2 คืนก่อนได้รับการประกันตัวออกมา และหากคราวนี้ถูกสั่งจำคุกอีก ก็คง 2 คืนเหมือนเดิม โดยตัวเองได้เตรียมเสื้อผ้าชุดกางเกงขาสั้นมาไว้พร้อมแล้ว พร้อมขอบคุณมวลชนที่ยังคงให้กำลังใจถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้ ศาลไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าฟังการอ่านในช่วงเช้านี้เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมาก

จากนั้นสวัสดิ์ เจริญผล ทนายกปปส.แถลงผลการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีการชุมนุมของกปปส.ว่า วันนี้ศาลอุทธรณ์ได้แก้คำพิพากษาลดโทษบรรดาแกนนำกปปส.และจำเลย.

เช่นนายสุเทพ จากเดิม 5ปี เหลือ1ปีไม่รอลงอาญา ,นายถาวร เสนเนียม เหลือคนละ 1 ปี เเต่ไม่รอลงอาญา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เหลือ 1ปี 8เดือน จากเดิม9ปี เป็นต้น

โดยนายสวัสดิ์ ให้เหตุผลที่ศาลพิพากษษลดโทษในแต่ละคดีว่า เดิมศาลชั้นต้นมีการพิจารณาต่างกรรมต่างวาระ เช่นสถานที่เลือกตั้ง หรือเวทีปราศรัยคนละที่ แต่เมื่อมาถึงชั้นอุทธรณ์ เป็นการกระทำกรรมเเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท

ซึ่งกรณีของสุเทพ ที่ไม่รอลงอาญา เราได้เตรียมหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัว จำนวน6-8แสนบาทตามโทษศาลชั้นต้น แต่เมื่อมีการลดโทษต้องอยู่ที่ดุลพินิจศาลที่จะพิจารณาต่อไป

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News