HomePoliticsสภาหอการค้าฯ เอกชนชื่นชม นายกฯ เร่งรัดแก้ ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ สำเร็จ

สภาหอการค้าฯ เอกชนชื่นชม นายกฯ เร่งรัดแก้ ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ สำเร็จ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับส่งออกสินค้า และเร่งพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว หลังจากภาคเอกชนได้หารือในการประชุม ศบศ. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จนนำมาซึ่งการปรับปรุงระเบียบของกรมเจ้าท่า อำนวยความสะดวกให้เรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบท่าเรือที่แหลงฉบับได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน

โดย เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า สาระสำคัญคือ การกำหนดแนวปฏิบัติให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตร เข้ามายังประเทศไทยครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วไม่ต้องขออนุญาตอีกภายในระยะเวลา 2 ปี โดยการออกประกาศดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้สามารถนำเรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเทียบท่าเรือได้เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20-30 ในเส้นทางหลัก และจะส่งเสริมให้มีการนำตู้เปล่าเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 12,000 ตู้ ช่วยบรรเทาการขาดแคลนตู้สินค้าได้ และยังช่วยให้ค่าระวางเรือในการขนส่งจากประเทศไทยลดลงด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้รัฐบาลได้รับการชื่นชมจากสภาหอการค้า ฯ และภาคเอกชน ที่นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

อ่าน : ครม.เห็นชอบร่าง กฎกระทรวง หลักเกณฑ์เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สิน กรมชลประทาน

- Advertisement -

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ยังศึกษาเพิ่มช่องทางการส่งออกแบบไม่ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เช่น เรือสินค้าเทกองเรือ (Bulk cargo) หรือแบบดั้งเดิม (Conventional type) เพื่อเป็นทางเลือกในช่วงที่ตู้สินค้าขาดแคลน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลทั้งระบบ ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการค้าโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์วิด-19 โลกคลี่คลาย ในปลายปีนี้” โฆษกรัฐบาลกล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News