HomePoliticsครม. พร้อมจ่ายชดเชย ว่างงาน สูงสุด 50% รองรับโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

ครม. พร้อมจ่ายชดเชย ว่างงาน สูงสุด 50% รองรับโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ จ่ายเงินชดเชยกรณีผู้ประกันตน ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย เตรียมพร้อมรองรับผู้ว่างงาน จากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ จ่ายชดเชยให้สูงสุด 50%

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการจ่ายเงินเยียวยาในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างที่เป็น ผู้ประกันตน ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากต้องกักตัวหรือนายจ้างหยุดกิจการตามคำสั่งของราชการ โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 แต่ด้วยสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับ วันนี้ ครม. จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

1.กำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

- Advertisement -

2.กำหนดนิยามคำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขณะที่ ผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

3.กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย อันส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตามมติคณะกรรมการประกันสังคม โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวทุกครั้ง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินสถานการณ์ของกระทรวงแรงงาน ร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ประกันตน ที่อยู่ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการ โดยในเบื้องต้นคาดว่ามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ อาทิ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม รวมกันแล้วประมาณ 5.7 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 5,225 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News