HomePoliticsโค้งสุดท้าย 'เยียวยา 5,000' เหลือ 2.4 แสนราย ให้ติดต่อกรุงไทยภายใน 29 พ.ค

โค้งสุดท้าย ‘เยียวยา 5,000’ เหลือ 2.4 แสนราย ให้ติดต่อกรุงไทยภายใน 29 พ.ค

“เยียวยา 5,000 ” เข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการ เหลือทบทวนสิทธิกลุ่มสุดท้าย 2.4 แสนราย คลังแนะให้รีบติดต่อแสดงตัวตนที่กรุงไทย หลังได้รับ SMS ภายใน 29 พ.ค.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99% ในส่วนที่คงเหลืออีก 1% คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ

เยียวยา5พัน

- Advertisement -

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนท้ังสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้า 4.8 รายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนท่ีเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ 22.3 ล้านราย มีผู้ ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย

กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย โอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านราย ส่วนท่ีเหลือจะโอนเงินเยียวยาได้ครบถ้วนท้ังหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยมีรอบการโอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2.3 แสนราย และวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.4 แสนราย

กลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนรายคิดเป็นสัดส่วน 1% ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรอง

ในกลุ่มนี้ แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยัน ตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนรายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือ ท่ีอยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิทำให้ผู้พิทักสิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้ และ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มท่ีผู้พิทักษ์สิทธิ์พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายคร้ัง แต่ติดต่อไม่ได้ 6 หมื่นราย

กลุ่มที่ 2-3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกคร้ัง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไป แสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News