Home Politics เช็คเสียงโหวตแก้รัฐธรรมนูญ จุดเดือด ส.ส.-ส.ว.คว่ำร่าง 'ไอลอว์' กลางสภา

เช็คเสียงโหวตแก้รัฐธรรมนูญ จุดเดือด ส.ส.-ส.ว.คว่ำร่าง ‘ไอลอว์’ กลางสภา

ถกแก้รัฐธรรมนูญ ท่ามกลางม็อบทั้งหนุน และค้านการแก้ไข วิป 3 ฝ่ายเห็นพ้องเร่งถกแก้ร่าง รธน. ให้เสร็จก่อนนัดโหวตวันที่ 18 พ.ย.นี้ เช็คเสียงล่าสุด ส.ว. เทหนุนตั้ง ส.ส.ร. จับตาร่าง”ไอลอว์”โดนคว่ำกลางสภา

รายงานจากรัฐสภาถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ ผ่านมา 1 วัน มีการอภิปรายของ สส.และ สว.จากการตรวจสอบน้ำเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่างของไอลอว์ ยกเว้น สส.จากพรรคก้าวไกล ยังเหลือผู้ที่แจ้งความประสงค์อภิปรายอีกเพียงไม่กี่คน ส่วนใหญ่จากพรรคก้าวไกลที่เมื่อวานกังวลอยู่กับคณะราษฎรที่มาปักหลักชุมนุมอยู่หน้าสภาจึงยังไม่ได้อภิปราย

ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายได้แก่ วิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะพยายามพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ให้เสร็จภายในเที่ยงของวันนี้ จากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นการลงมติเป็นต่างๆไป
โดยวิธีการขานชื่อทีละคน คาดว่า จะใช้เวลา 4 ชั่วโมง จะรู้ผลการลงมติ อย่างไรก็ตามต้องดูสถานการณ์เฉพาะหน้าประกอบด้วย หากมีผู้อภิปรายยืดเยื้ออาจทำให้การลงมติล่าช้าออกไปจากเวลาที่ตั้งไว้

- Advertisement -

ส่วนแนวโน้มการลงมตินั้น ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติรับหลักการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระ 1 เฉพาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 และ 2 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ที่ให้ตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้ง 2 ร่างดังกล่าว วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านมีมติเรียบร้อยแล้วให้ลงมติรับหลักการ

ขณะที่ เสียงฝั่งส.ว.ที่จะต้องมีเสียงสนับสนุน 84 เสียงในการรับหลักการนั้น ล่าสุดส.ว.ได้เช็กเสียง เมื่อเช้าวันที่ 16 พ.ย. ปรากฎว่า มีเสียงส.ว.สนับสนุนเกิน 84 เสียง ทั้งสองร่างไปแล้ว โดยมีเสียงสนับสนุนจากส.ว.อยู่ระหว่าง 100-150 เสียง แต่จะมีส.ว.บางส่วนที่ยืนยันในจุดยืนเดิม ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 และ 2

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ฉบับที่เป็นการแก้ไขรายมาตราได้แก่ ฉบับที่ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 270 และ 271 ที่ให้ยกเลิกอำนาจส.ว.ในการปฏิรูปประเทศ ฉบับที่ 4 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เรื่องการยกเลิกอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ที่ให้ยกเลิกประกาศคำสั่งอันเป็นผลสืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้า คสช. และฉบับที่ 6 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้นมีแนวโน้มจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา เพราะมีเพียงเสียงจากฝ่ายค้านเท่านั้น ที่จะลงมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง ขณะที่เสียงจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลและส.ว.จะลงมติงดออกเสียงและไม่รับหลักการ

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรม นูญฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ หรือฉบับไอลอว์นั้น มีแนวโน้มสูงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว. ไม่เอาด้วยเพราะเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องการห้ามแก้หมวด 1 และ 2ที่เกี่ยวกับเรื่องราชอาณาจักรไทยและสถาบัน รวมถึงยังมีเนื้อหาที่สร้างความไม่สบายใจ อาทิ การให้ยกเลิกพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระทุกชุดพ้นจากตำแหน่ง อาจมีผลทำให้เป็นการนิรโทษกรรมคดีทุจริตในทางปฏิบัติ เพราะพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตถูกยกเลิก และอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสุญญากาศไม่มีพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังคับใช้หลายเดือน ทำให้ส.ส.รัฐบาลและส.ว.ไม่สบายใจ จึงจะไม่เห็นชอบร่างของไอลอว์

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรครัฐบาล-ฝ่ายค้าน และฉบับของ ไอลอว์ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ)

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
4.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279 และยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 (นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน หรือ ฉบับไอลอว์เป็นผู้เสนอ)

ประเด็นที่จะต้องจับตาต่อไป คือคณะราษฎรที่นัดชุมนุมต่อเป็นวันที่ 2 แต่ย้ายไปชุมนุมแยกราชประสงค์ จะมีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อทราบผลการลงมติของรัฐสภาแล้ว หรือจะเป็นไปตามที่คุณไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ส่งสัญญาณเตือนมา…!

 

Latest

สหรัฐมีแผนแจกจ่ายวัคซีนโควิดล็อตแรก 6.4 ล้านโดส

เจ้าหน้าที่สหรัฐเผย มีแผนแจกจ่าย วัคซีนโควิด ล็อตแรก 6.4 ล้านโดสทั่วประเทศ ทันทีที่วัคซีนผ่านการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จากโครงการ Operation Warp Speed เปิดเผยว่าได้มีการแจ้งรัฐต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรก เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้วางแผนการฉีดให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน โดยหลายรัฐมีแผนฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่การแพทย์และผู้อยู่ในบ้านพักเนิร์สซิงโฮมก่อน หลังจากจัดสรรวัคซีนล็อตแรกไปแล้ว คาดว่าจะจัดสรรล็อตต่อๆ ไปได้อีก 40 ล้านโดสก่อนสิ้นปีนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทไฟเซอร์ยื่นขอใช้ วัคซีนโควิด เป็นการฉุกเฉินในสหรัฐ หลังจากผลการทดลองเฟส 3...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

“แควนตัส” เล็งออกกฎผู้โดยสารฉีดวัคซีนก่อนบินข้ามประเทศ

แควนตัส สายการบินประจำชาติของออสเตรเลีย เล็งออกกฎ กำหนดให้ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่อง ชี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีวัคซีนพร้อมใช้งาน อลัน จอยซ์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแควนตัส กล่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับนักเดินทางระหว่างประเทศ ด้วยการขอให้ฉีดวัคซีนก่อนขึ้นเครื่อง โดยผู้โดยสารอาจมี “พาสปอร์ตวัคซีน” พร้อมเสริมว่าสายการบินอื่นอาจนำแนวคิดนี้มาใช้เช่นกัน อ่าน : สายการบิน-รถไฟอินโดฯ เบนเข็มทำ “โลจิสติกส์” แควนตัสเป็นสายการบินแรกที่แสดงท่าทีว่าต้องฉีดวัคซีนก่อนขึ้นเครื่อง และแควนตัสสนใจแนวคิด "พาสปอร์ตดิจิทัล" ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ซึ่งจะมีข้อมูลว่าผู้โดยสารผ่านการตรวจหาเชื้อหรือการฉีดวัคซีน...

ด่วน! SCB สำนักงานใหญ่ ประกาศปิดวันนี้ 1 วัน หนีม็อบย้ายที่ชุมนุม

SCB สำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ แยกรัชโยธิน แจ้งปิดทำการหนึ่งวัน หลังม็อบคณะราษฎร ย้ายไปชุมนุมใหญ่บ่าย 3 โมงวันนี้ จากกรณีที่กลุ่มคณะราษฎร มีการนัดหมายว่าจะย้ายไปชุมนุมที่จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ไปเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 15.00 น. เพื่อลดการปะทะจากม็อบจัดตั้ง

มิตซูบิชิ เปิดตัว กระบะ ตัวเตี้ย หน้าดุ “สุดแกร่ง แต่งเฟี้ยว”

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว ‘รถกระบะตัวเตี้ย หน้าดุ’ มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สุดแกร่ง แต่งเฟี้ยว” เอาใจสายแต่ง ด้วยกระจังหน้าและแผงกันกระแทกด้านล่างที่กันชนหน้าสีดำ พร้อมเอกลักษณ์การดีไซน์ด้านหน้าแบบ Advanced Dynamic Shield โฉบเฉียวดุดันยิ่งขึ้นด้วยหลังคา...

Related News

สำนักข่าวต่างประเทศเกาะติดการชุมนุมหน้ารัฐสภาใกล้ชิด

สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งต่างให้ความสนใจรายงานข่าวสถานการณ์ประท้วงหน้า รัฐสภา ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้าวันนี้ (17 พ.ย. 2563) สำนักข่าวหลายแห่งได้รายงานว่าตำรวจได้ฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาเข้าสู่กลุ่มผู้ชุมนุม ทำให้ผู้ชุมนุมหลายรายได้รับบาดเจ็บในระหว่างที่ได้มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยรัฐบาลทหาร และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวยังรวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีการทวิตข้อความของนักข่าวต่างประเทศจากหลายสำนักว่าผู้ชุมนุมใช้ห่วงยางสูบลมรูปเป็ดสีเหลืองเป็นเกราะกำบังจากการฉีดน้ำของทีมตำรวจ ขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามฝ่าวงล้อมเพื่อเข้าไปถึงรัฐสภาเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ได้  สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งและนักข่าวต่างประเทศจำนวนมากได้แพร่ภาพเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันนี้ที่บริเวณแยกเกียกกาย ถนนสามเสน เรื่อยไปจนถึงบริเวณหน้ารัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมกลุ่มปลดแอกบางส่วนแสดงความเห็นผ่านการให้สัมภาษณ์ว่าการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมที่ไม่มีอาวุธเป็นการกระทำที่รุนแรง ทางด้านผู้ชุมนุมได้ใช้ห่วงยางเป็ดสีเหลืองกำบังและดันเพื่อฝ่าวงล้อมของตำรวจปราบจราจลเพื่อให้เข้าไปถึงบริเวณรัฐสภาให้ได้ แต่ไม่สำเร็จ จนท.ปิดถนนทุกเส้นทางรอบรัฐสภารับมือม็อบคณะราษฎร ตร. ประกาศเตือนม็อบหน้า รัฐสภา หากไม่ยอมหยุดจะยกระดับใช้กระสุนยาง !! นอกจากใจความสำคัญเกี่ยวกับการประท้วงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ ยังได้มีการสรุปถึงประเด็นข้อเรียกร้องและที่มาของการเกิดการประท้วงในครั้งนี้ว่าคณะเยาวชนปลดแอกได้รวมตัวก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก และให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ...

ตร. ประกาศเตือนม็อบหน้า รัฐสภา หากไม่ยอมหยุดจะยกระดับใช้กระสุนยาง !!

ตำรวจเริ่มฉีดน้ำสะกัดการ์ดม็อบ คณะราษฎร หลังบุกเข้ารื้อแนวกั้น แต่ถูกสวนกลับด้วยถุงสี และก้อนหิน จนท.ประกาศเตือนหากไม่หยุดจะใช้กระสุนยาง สำหรับบรรยากาศการชุมนุมของคณะราษฎรที่นัดรวมตัวกันบริเวณหน้ารัฐสภา เพื่อติดตามการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ โดยจะมาทั้งทางบกและทางน้ำ ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจโดยรอบ และห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา พร้อมตั้งแท่นแบริเอ่อร์ และลวดหนามขวางไว้ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยตำรวจที่ควบคุมและสั่งการดูแลความเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา ลงพื้นที่เดินตรวจตรา ตั้งแต่ที่แยกเกียกกาย ถนนสามเสน มาจนถึงที่หน้าทางเข้าอาคารรัฐสภา พร้อมซักถามการวางแนวทางป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ควบคุม พร้อมระบุว่า...

จนท.ปิดถนนทุกเส้นทางรอบรัฐสภารับมือม็อบคณะราษฎร

เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดการจราจรทุกเส้นทางรอบ รัฐสภา พร้อมวางเครื่องกีดขวาง แท่งแบริเออร์-รถเมล์ เตรียมรับมือม็อบ คณะราษฎร เข้าพื้นที่ชุมนุม ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณรอบรัฐสภา ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางเครื่องกีดขวางตั้งแต่เวลา 02.00 น.ที่ผ่านมา โดยมีทั้งรั้วลวดหนาม แท่งปูนแบริเออร์ และรถเมล์ขสมก.มาเป็นเครื่องกีดขวางและปิดถนน สำหรับช่วงเวลา 06.30 น. การจราจรโดยรอบรัฐสภา เปิดให้ใช้ได้ 1 ช่องทาง เพื่อให้ ส.ส เข้าประชุมสภาได้ สำหรับเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิด...

‘ประยุทธ์’ หนุนเปิดประชุมสภาเป็นเวทีหารือทางออกประเทศ

นายกฯ หนุนเปิด ประชุมสภา สมัยวิสามัญฯ ครม. ถกรายละเอียดพรุ่งนี้ (20 ต.ค. 2563) สนับสนุนการใช้สภาฯเป็นเวทีหารือทางออกประเทศ ลดแรงเสียดทานทางการเมือง ยันไม่ขยายมาตรการและพื้นที่รับการชุมนุมเพิ่ม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (19 ต.ค. 2563) ว่า ตนยืนยันสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในการพิจารณาร่วมกันถึงเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการชุมนุมที่เกิดขึ้น ซึ่งทราบดีว่าทุกคนเป็นห่วงบ้านเมือง รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ...