HomePoliticsเปิดประวัติ 'กฤษฎา จีนะวิจารณะ' ปลัดกระทรวง​การคลัง​คนใหม่​

เปิดประวัติ ‘กฤษฎา จีนะวิจารณะ’ ปลัดกระทรวง​การคลัง​คนใหม่​

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ส.ค. 2563 เห็นชอบให้นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี​กรม​ศุลกากร​ เป็น ปลัดกระทรวง​การคลัง​ คนใหม่​ แทน นายประสงค์​ พูน​ธเนศ​ ปลัดกระทรวง​การคลัง​คนปัจจุบัน​ที่จะเกษียณ​อายุราชการในสิ้นเดือน​ ก.ย. นี้

ประวัติของนาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ M.B.A University of New Haven สหรัฐอเมริกา

ประวัติการรับราชการ :

- Advertisement -

  • อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ณ กรุงลอนดอน

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News