HomePolitics"ศักดิ์สยาม" นำทีมปรับแผน "ฟื้นฟู ขสมก."

“ศักดิ์สยาม” นำทีมปรับแผน “ฟื้นฟู ขสมก.”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขน ส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เน้นลดค่าครองชีพ และลดภาระภาครัฐ

ในการประชุมเวิร์คช้อปนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งฝ่ายบริหาร ขสมก. สหภาพฯ พนักงาน ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ผู้ใช้บริการ ที่เป็นกลุ่มผู้พิการ รวมถึงผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกที่กำกับดูแล ขสมก. หลังจากที่ก่อนหน้านี้การจัดประชุมถูกพับมาแล้วครั้งหนึ่งจากการ สหภาพฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับแผน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า “แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” ที่ได้อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว เมื่อ จะเป็นต้นแบบสำคัญของรัฐวิสาหกิจ ในการบริหารงาน บริการประชาชน และสามารถยืนอยู่ได้ ซึ่งในการจัดเวิร์คช้อปแผนปฏิบัติการจะเป็นการลงรายละเอียด และ รับฟังความคิดเห็นในการลงสู่การกำหนดแผนปฏิบัติ หรือ Action plan และในการเวิร์คช้อปนี้ ยังเป็นมิติใหม่ของการระดม ความเห็นจากทุกภาคส่วน และเปิดใจในการรับฟังการแก้ปัญหา ในการร่วมฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แจงแผนการแก้ปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย “5 ลด”

“ลด” ภาระค่าครองชีพ
“ลด” ภาระรัฐบาล
“ลด” มลภาวะ
“ลด” ปัญหาการจราจร
“ลด” เส้นทางทับซ้อน

- Advertisement -

1. “ลด” ภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเน้นตั๋วร่วม เดินทาง 30 บาทตลอดทั้งวัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
2. “ลด” ภาระการขาดทุน ของ ขสมก. ที่ขณะนี้มีหนี้อยู่กว่าแสนล้านบาท และภาระการชำระหนี้ของรัฐบาล
3. “ลด” มลภาวะ โดยจะจัดหารถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเช่าซื้อ
5. “ลด”การทับซ้อนของเส้นทาง เนื่องจากมีการทับซ้อนหลายเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง
4. “ลด” ปัญหาการจราจร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ

ขณะที่นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ระบุว่าแผนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นการอนุมัติในกรอบแนวทาง ซึ่งจะต้องมีการลงในรายละเอียดและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเป็นเรื่องๆ สำหรับการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ที่มีอยู่ด้วยกัน 7 หัวข้อ มีเพียง 2 หัวข้อที่ ขสมก. ได้นำมาปรับปรุงในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยยังคงยึดกรอบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ปรับปรุงทบทวนเพิ่มเติมคือ การจัดหารถจะพิจารณาเป็นรูปแบบการเช่าเป็นกิโลเมตรแทนการซื้อขาด โดยจะจัดเช่ารถจำนวน 2,511คัน ซึ่งจะเป็นรถที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นพลังงานใน 3 รูปแบบ คือ 1. การใช้เชื้อเพลิง NGV 2. การใช้รถ EV หรือ 3. การใช้รถ Hybrid

ทั้งนี้นโยบายอื่นๆ เช่นการนำเทคโนโลยี GPS และ E-ticker มาใช้ เพื่อสามารถจะจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาท ตลอดทั้งวันได้ การปรับปรุงเส้นทาง ปรับโครงสร้าง ขสมก. เกษียณอายุก่อนกำหนด การใช้พื้นที่ธุรกิจ ก็จะยังคงเป็นไปตามกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

สำหรับการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถที่มีอยู่ 208 เส้นทางในปัจจุบัน อาจจะปรับเพิ่มเป็น 269 เส้นทาง ตามที่ได้ให้ TDRI ศึกษาและนำเสนอ เพื่อให้ครอบคลุมถนนสายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่เกิดการทับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งรถให้เหมาะสม ไม่ให้มีระยะทางที่ยาวเกินไป

ทั้งนี้จะเน้นจัดเส้นทางหลัก (Main Liner) 37 เส้นทาง , เส้นทางต่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Feeder) 21 เส้นทาง, เส้นทางต่อเชื่อมจากเส้นทางหลัก (Circle) 24 เส้นทาง, เส้นทางต่อเชื่อมทางด่วน 22 เส้นทาง และเส้นทางรถร่วมอีก 54 เส้นทาง ซึ่งจะทำให้การเดินรถมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมบรรเทาปัญหาการจราจรจะทำให้ประชาชนไม่ต้องรอรถนาน

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ระบุว่าสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงแผนและรับฟังความคิดเห็น คือการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ โดยหลังจากการจัดเวิร์คช้อปรับฟังความคิดเห็นแล้ว คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และสามารถที่จะนำเสนอกับคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News