Home"สนธิรัตน์" ลั่นใช้ BIG Data ทรานส์ฟอร์ม ก.พลังงาน เตรียมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพ!

“สนธิรัตน์” ลั่นใช้ BIG Data ทรานส์ฟอร์ม ก.พลังงาน เตรียมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพ!

กระทรวงพลังงานเตรียมเข็นมาตรการลดค่าครองชีพลดราคาน้ำมัน B10 และ E20 ลงลิตรละ 1 บาท ระหว่าง 25 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63

ลดราคาพลังงาน เป็นของขวัญปีใหม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่าในสัปดาห์หน้าหลังประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะมีข้อสรุปการลดค่าน้ำมันในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ โดยในเบื้องต้นจะปรับลดราคาน้ำมันดีเซล B10 และน้ำมันเบนซิน E20 ลดลงลิตรละ 1 บาท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและสำหรับชาวสวนปาล์ม โดยจะเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะคงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ต่อเนื่องเป็นงวดที่ 4 สำหรับการเรียกเก็บงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ในอัตราหน่วยละ 11.60 สตางค์ ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะที่ ปตท. กฟผ. ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนเช่นเดียวกัน

ประกาศใช้ Big Data ทรานส์ฟอร์มกระทรวงพลังงาน

ขณะที่ในวันนี้ นายสนธิรัตน์ เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ “การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data เพื่อนำมาใช้ในการวางนโยบายพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

- Advertisement -

นายสนธิรัตน์ ระบุว่าการลงนามครั้งนี้นับได้ว่าเป็นงานสำคัญที่สุดของกระทรวงพลังงาน ที่จะผสานความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามย้ำว่าการจัดทำ Big Data จะไม่เกิดประโยชน์ ถ้าไม่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยง ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จะต้องนำมาวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ

นายสนธิรรัตน์ประกาศว่ากระทรวงพลังงานจะเป็นกระทรวงแรกๆ ที่ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยี ในการบริหารและขับเคลื่อนกระทรวง และเปลี่ยนทั้งกระทรวงไปสู่การทำงานแบบดิจิทัลภายใต้ Big Data, AI และ IOT ในการบริหารจัดการ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News