HomePoliticsรองโฆษก รบ. เผย พบขยะลอยน้ำผลจากโควิด - สัตว์เกยตื้นมากขึ้น

รองโฆษก รบ. เผย พบขยะลอยน้ำผลจากโควิด – สัตว์เกยตื้นมากขึ้น

ครม.รับทราบรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยปี 2563 พบสัตว์ทะเลหายากเพิ่มขึ้น เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ 16 รัง แต่ก็พบขยะลอยน้ำผลจากโควิด-19 และสัตว์ทะเลเกยตื้นมากขึ้น

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยปี 2563 โดยพบว่ามีกิจกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้แก่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำทิ้ง น้ำเสีย และขยะจนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้น ส่วนกิจกรรมที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ การขนส่งและพาณิชย์นาวี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทางทะเล และนาเกลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

สำหรับสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญมีดังนี้ ปะการัง ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งสิ้น 149,025 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง พบปะการังเกิดการฟอกขาวระดับปานกลางในฝั่งอ่าวไทย ส่วนฝั่งทะเลอันดามันเกิดปะการังฟอกขาวในระดับเล็กน้อย หญ้าทะเลมีเนื้อที่รวม 104,778 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 ของเนื้อที่หญ้าทะเลในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 90,397 ไร่ 

- Advertisement -

ส่วนสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์พบว่า มีการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากเพิ่มขึ้น เช่น พบการวางไข่ของเต่าตนุ เตากระ และเต่ามะเฟือง เพิ่มขึ้น โดย พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ถึง 16 รัง  พบโลมาและวาฬเพิ่มขึ้นเป็น 3,025 ตัว  แต่ก็พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเครื่องมือประมงและการกินขยะทะเล ซึ่งจะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความตระหนักในด้านการจัดการขยะทะเล และการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

ขณะที่ป่าชายเลนมีพื้นที่ประมาณ 1.73 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี2557 จำนวน 200,000 ไร่  เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมที่ทันสมัยช่วยในการสำรวจและเป็นผลจากนโยบายการทวงคืนผืนป่าและการฟื้นฟูป่าชายเลน  ส่วนดัชนีคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่ร้อยละ 71 อยู่ในเกณฑ์ดี แต่บางพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนมีสภาพเสื่อมโทรม เช่น ปากแม่น้ำระยอง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น 

สำหรับขยะทะเลพบว่า บริเวณปากแม่น้ำในหลายพื้นที่ เช่น บางปะกง ท่าจีน แม่กลอง พบปริมาณขยะลอยน้ำเพิ่มมากกว่าปี 2562  เนื่องจากโควิด-19 ที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้จำกัดการเดินทางและเน้นทำงานอยู่กับบ้าน ทำให้มีการใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนการกัดเซาะชายฝั่งนั้น ในปี 2562 ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งทะเล 3,151.13 กิโลเมตร มีชายฝั่งที่ประสบปัญหาการถูกกัดเซาะระยะทาง 794.37 กิโลเมตร สาเหตุจากการทำลายแนวป้องกันตามธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน หาดทราย และแนวปะการัง การก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัดพาของตะกอนหรือการเคลื่อนที่ของคลื่น

อ่าน : ขยายเว้นค่าธรรมเนียมรายร้านนวดอีก 1 ปี และธรรมเนียมสถานดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News