Home Politics ผลสำรวจชี้ ประชาชนเชื่อข้อมูลไวรัสโคโรนาจากสื่อทีวีมากสุด

ผลสำรวจชี้ ประชาชนเชื่อข้อมูลไวรัสโคโรนาจากสื่อทีวีมากสุด

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง ไวรัสโคโรนาที่ประชาชนรับรู้ ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่าง 1,201 ตัวอย่าง พบว่าคนไทยให้ความตระหนักต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดี โดยเชื่อถือข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด และยังให้ความใส่ใจในการป้องกันค่อนข้างดี

ผลการศึกษาพบกว่าร้อยละ 56.6 ให้ความสนใจมากและมากที่สุด ร้อยละ 27.8 สนใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้ประชาชนรับทราบข้อมูลจากเฟซบุ๊ค และโทรทัศน์ มากที่สุด ในอัตราที่เท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 66.7 และ 66.6

แต่เมื่อสอบถามถึงความเชื่อถือในข้อมูลจากสื่อ ประชาชนเชื่อข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 37.2 มากกว่า ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 14 ที่เชื่อมั่นสื่อเฟซบุ๊ค

- Advertisement -

นอกจากนี้ ในส่วนของความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและการติดต่อ พบว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับปานกลาง โดยร้อยละ 71.5 โดยเชื่อว่าเชื้อไวรัสโคโรนา ล่องลอยทั่วไปในอากาศ แหล่งชุมชน คนหนาแน่น ขณะที่ร้อยละ 79.6 ยังคิดว่าตนเองไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้

ผลสำรวจยังชี้ว่าประชาชนประมาณร้อยละ 46 ในระดับมากถึงมากที่สุด เชื่อมั่นบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะที่อีกร้อยละ 36 เชื่อมั่นในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างทราบวิธีป้องกันจากไวรัสเมื่อต้องออกนอกบ้าน ได้แก่ ร้อยละ 83.4 ระบุว่าใช้หน้ากากอนามัย ร้อยละ 60.4 ระบุว่าล้างมือบ่อยๆ และร้อยละ 56.9 ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ฝ่ามือ เป็นต้น

เมื่อถามถึงการรับรู้ต่อการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานการณ์ต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 86.0 คิดว่าเดินห้างสรรพสินค้าติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 83.5 คิดว่าการนั่งเครื่องบินลาเดียวกันติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 83.0 คิดว่าการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 82.1 คิดว่าการขึ้นรถเมล์ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า ติดเชื้อไวรัสได้ ในขณะที่ร้อยละ 81.3 คิดว่าการนั่งทานอาหารร่วมโต๊ะวงเดียวกัน ติดเชื้อไวรัสได้ และร้อยละ 47.5 คิดว่าการฟังเพลงร่วมกัน ติดเชื้อไวรัสได้

ที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 61.5 ต้องการให้แจกหน้ากากอนามัย ร้อยละ 51.2 ต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นจริง และร้อยละ 45 ต้องการให้แจกเจลล้างมือ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา

ที่ผ่านมามีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง ทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดีย ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การทำงานสาธารณสุขปัจจุบันจะเน้นในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยให้มากที่สุด

ส่วนเรื่องการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ พบว่า ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนต้องพัฒนาวิธีการพูด การให้ข้อมูลง่ายๆ ให้ประชาชนเข้าใจ ในเรื่อง

  1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 คิดว่าเชื้อไวรัสจะล่องลอยอยู่ในอากาศ
  2. โอกาสติดเชื้อ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ยังไม่คิดว่าตนเองจะติดเชื้อไวรัสได้
  3. การดูแลตนเอง และคนใกล้ชิด ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เน้นใส่หน้ากากอนามัย แต่มีจำนวนน้อยที่ทาการล้างมือบ่อยๆ และระวังตัวเรื่อง การใช้มือลูบหน้า แคะจมูก ปาก ตา
  4. การดูแลคนใกล้ชิด ประมาณร้อยละ 80 ของประชาชนตอบว่า พาไปโรงพยาบาล
  5. การดูแลคนในที่ทำงาน ประมาณร้อยละ 60 ก็ให้พักงาน ซึ่งประเด็นนี้จาเป็นต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนกว่านี้ เช่น ที่ทำงานอาจคัดกรอง หรือวัดไข้ เพื่อเฝ้าระวัง ขณะที่โรงพยาบาล ควรมีการแจ้งจุดและขั้นตอนในการตรวจรักษาที่เห็นได้ชัด สะดวกต่อการไปใช้บริการ
Surisa Srikunsab BTECONhttps://businesstoday.com
Economic news editor on Public policy, Trade& Investment, Energy, Industry, Agriculture and World Economy; CLMV, Silk road economy, ASEAN+3

Latest

สรรพากรเตือนผู้มีเงินได้กว่า 2 ล้านคน ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภายในส.ค.นี้

กรมสรรพากรเตือนผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบ ภายใน 31 ส.ค. 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กรมสรรพากร ห่วงใยความปลอดภัยของผู้เสียภาษี...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ครบรอบ 2 ปี โต 3,000% ยอดส่งพัสดุทะลุล้านชิ้นต่อวัน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ครบรอบ 2 ปี ฉลองยอดส่งพัสดุต่อวันทะลุล้านชิ้น เติบโตกว่า 3,000% เตรียมควักงบลงทุน 4,500 ล้านบาท เสริมศักยภาพทางธุรกิจ-ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมอัดแคมเปญใหม่ “แฟลชเปย์ เฮคุ้ม ลดสูงสุด 50% ตลอดเดือนสิงหาคม” นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ แฟลช...

เปิด 6 ทำเลทองบ้านแนวราบ ราคาที่ดินพุ่งรับดีมานด์ ‘New Normal’

“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” เผยผลสำรวจทำเลยอดนิยมบ้านแนวราบหลังสถานการณ์โควิด-19 พบ 6 ทำเลทองตอบโจทย์ดีมานด์กลุ่ม New Normal ระบุทำเล บางนา, พระราม 2, รังสิต-ลำลูกกา, บางใหญ่, แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด, พัฒนาการ-ประเวศ ทำเลยอดฮิต เหตุเอื้อต่อการอยู่อาศัย แวดล้อมด้วยเส้นทางคมนาคม สะดวกในการเดินทางเข้าศูนย์กลาง กทม. ดัน ราคาที่ดิน ขยับเพิ่มต่อเนื่อง แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอยู่อาศัยของกลุ่ม...

ห้องชุดปล่อยเช่าใกล้สถานศึกษาขาดตลาด Attitude BU ยอดขายพุ่ง 95%

เออเบิ้ลฯ เผยยอดขายโครงการ "Attitude BU" ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พุ่ง 95% ลูกค้าทยอยรับโอนแล้วกว่า 400 ยูนิต รับเปิดเทอม ระบุทำเลใกล้สถานศึกษาตอบโจทย์ดีมานด์นักศึกษา-นักลงทุนปล่อยเช่าดันยอดขายกระฉูด เผยห้องชุดปล่อยเช่าใกล้สถานศึกษาขาดตลาด  ในภาวะที่ตลาดคอนโดมิเนียมโอเวอร์ซัพพลาย กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด ซึ่งสถาบันการเงินชะลอปล่อยสินเชื่อทั้งในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อโครงการนี้ ทำให้โอกาสทางการขายและการเกิดโครงการใหม่น้อยมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปสนใจที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแนวราบมากขึ้น แม้ว่าในทำเลใกล้เมืองและแนวรถไฟฟ้าจะมีซัพพลายล้นอยู่จำนวนมาก ทำให้การระบายออกของห้องชุดเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ในทำเลรอบๆ สถานศึกษา...

Related News

WHO เผยเชื้อโควิด-19 อาจฟักตัวมานาน ก่อนเกิดเหตุระบาดครั้งใหญ่

เมลิตา วูจโนวิก ตัวแทนขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำรัสเซีย เผยว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 อาจอยู่ในขั้นฟักเชื้อมานานก่อนที่จะเกิดการระบาด “องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งทีมงานกลุ่มใหญ่มาทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จีน เพื่อวิเคราะห์ที่มาของเชื้อไวรัส” วูจโนวิกกล่าวในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับสำนักข่าวอาร์ไอเอ โนวอสตีของรัสเซีย “ไวรัสตัวนี้อาศัยอยู่ในสัตว์ และถึงจุดหนึ่งก็ส่งผ่านมาสู่มนุษย์ มันยากที่จะบอกว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไร เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เราพบไวรัสในน้ำเสีย...

ทรัมป์ยอม ‘สวมหน้ากาก’ ออกสื่อ ขณะเยือนโรงพยาบาลทหาร

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปรากฏกายพร้อมหน้ากากปิดคลุมจมูกและปาก ขณะเยือนโรงพยาบาลทหารใกล้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันเสาร์ (11 ก.ค.) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์สวมหน้ากากออกสื่อนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่ภายในประเทศ “ผมอาจจะสวมหน้ากาก” ทรัมป์เคยบอกกลุ่มนักข่าวก่อนเดินทางเยือนศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอลเตอร์ รีด (WRNMMC) ในเบเธสดา รัฐแมรีแลนด์ เพื่อเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บและเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่ทำงานยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) “ผมคิดว่าเมื่อคุณต้องอยู่ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะสภาพการณ์พิเศษเช่นนี้ จะเป็นการดียิ่งที่จะสวมหน้ากากขณะพูดคุยกับเหล่าทหารและผู้คนที่บางส่วนอาจเพิ่งปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผมไม่เคยต่อต้านการสวมหน้ากาก ผมแค่เชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่” ทรัมป์กล่าว ทรัมป์นั้นปฏิเสธการสวมหน้ากากตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่ด้วยเหตุผลว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงและตรวจหาโรคโควิด-19 เป็นประจำ โดยเมื่อวัพฤหัสบดี...

ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับจากรัสเซีย-คูเวต

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 2 ราย จากสถานที่กักกันของรัฐ โดยเดินทางกลับมาจากรัสเซียและคูเวต ไม่มีผู้เสียชีวิต เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่โรงพยาบาล 75 ราย พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล รองโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)...

จีนเผยวัคซีนโควิด-19 พร้อมวางตลาดเร็วสุดสิ้นปีนี้

ไชน่า เนชันนัล ไบโอเทค กรุ๊ป (CNBG) ผู้ผลิตยาสัญชาติจีน คาดการณ์ว่าวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดเนื้อตายของจีนจะทดลองทางคลินิกเสร็จสิ้นและพร้อมวางตลาดภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า ซีเอ็นบีจี ซึ่งเป็นบริษัทในสังกัดไชน่า เนชันนัล ฟาร์มาซูติคัล กรุ๊ป หรือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) บริษัทเภสัชภัณฑ์รายใหญ่ของจีน มีวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเนื้อตาย...

ทิสโก้เวลธ์ชี้เป้า 3 ธุรกิจโตสวนตลาด รับอานิสงส์ New Normal

ทิสโก้เวลธ์ชี้ธุรกิจกลุ่มอีคอมเมิร์ซ, ดิจิตอล เฮลธ์แคร์ และการศึกษาออนไลน์ ผลประกอบการโตเด่นสวนตลาดหุ้นทั่วโลก อานิสงส์ชีวิต ‘วิถีใหม่’ หรือ New Normal หลัง COVID -19 นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด...