Home Politics ครม. เคาะแจก 'เงินเยียวยา' ลูกจ้าง-อาชีพอิสระ 3,500 บาท 2 เดือน

ครม. เคาะแจก ‘เงินเยียวยา’ ลูกจ้าง-อาชีพอิสระ 3,500 บาท 2 เดือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า หลังจากมีการหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 เบื้องต้นจะมีการแจก เงินเยียวยา ผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมา โดยจะให้เป็นเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งมีรูปแบบเยียวยาในอาชีพ คือ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะพิจารณาในรายละเอียดของมาตรการและนำเสนอ ครม. อีกครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ในวันนี้ยังมีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระหนี้สินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชน

- Advertisement -

2. มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน การลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิประโยชน์ การว่างงาน ฯลฯ

3. มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าอินเทอร์เน็ต

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News