Home Politics ครม.เห็นชอบบทบาทกลาโหมอาเซียน แก้ปัญหาทะเลจีนใต้ รับมือภัยพิบัต

ครม.เห็นชอบบทบาทกลาโหมอาเซียน แก้ปัญหาทะเลจีนใต้ รับมือภัยพิบัต

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันวานี้ (8 มิถุนายน 2564) ว่า ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาสมัยพิเศษของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 15 (15th  ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 8 (8th ADMM – Plus) รวม 2 ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมที่กระทรวงกลาโหม บูรไน เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับสาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ ทั้ง 2 ฉบับ เป็นการแสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบายร่วมกันเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM และ ADMM – Plus เพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ร่างปฏิญญาบันดาร์ เสรี เบกาวัน เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต สันติภาพ และความมั่งคั่งของอาเซียน มีสาระสำคัญ อาทิ

- Advertisement -

-ร่วมกันแก้ปัญหาในประเด็นทะเลจีนใต้อย่างสร้างสรรค์และสันติ โดยยึดมั่นในการสนับสนุนความมั่นคงทางทะเล ความปลอดภัย เสรีภาพการเดินเรือและการบินข้ามน่านฟ้า เพื่อนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาททะเลจีนใต้อย่างสันติ

-เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของอาเซียนและภาคีภายนอก เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรควิด19 ผ่านศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

-รับรองร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ที่เสนอโดยประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 8 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุม ADMM และ ADMM – Plus โดยไม่มีการลงนามในเอกสาร

2.ร่างปฏิญญาบันดาร์ เสรี เบกาวัน ของการประชุม ADMM – Plus เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต สันติภาพ และความมั่งคั่ง ของอาเซียน มีสาระสำคัญ อาทิ

-พันธมิตรอาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคระบาด และการบรรเทาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

-แสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารของภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ของภูมิภาค

อ่าน : ครม. อนุมัติ 2 โครงการฯ กรมน้ำบาดาล วงเงินรวม 1,100 ล้านบาท

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News