Home Politics คกก.นโยบายปาล์มแห่งชาติ ขยายเวลาโครงการส่งออก น้ำมันปาล์ม

คกก.นโยบายปาล์มแห่งชาติ ขยายเวลาโครงการส่งออก น้ำมันปาล์ม

ครม.รับทราบผลประชุม คกก.นโยบายปาล์มแห่งชาติ ขยายเวลาโครงการผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี64 ออกไปถึงสิ้นปีนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ว่า ครม. รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.มาตรการรองรับเพื่อลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ

- Advertisement -

(1)ให้กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดรายงานปริมาณการผลิต การใช้ และการสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(2)รับทราบความคืบหน้าการจัดทำ โครงการจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และมอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มโดยด่วนที่สุด เพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย พร้อมทั้งให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดให้โรงงานและลานเทรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกรโดยไม่กดราคา

(3)รับทราบผลการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร) และให้คณะอนุกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัด

2.แนวทางการดำเนินการด้านปาล์มน้ำมันของกรมป่าไม้ โดยเห็นชอบแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันที่การอนุญาตหมดอายุ เพื่อลดผลผลิตปาล์มน้ำมันจากพื้นที่ปลูกที่ผิดกฎหมาย   

3.มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยเห็นชอบผลิตภัณฑ์เป้าหมายและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่า เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐาน และการส่งเสริมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงาน เร่งรัด และรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ

4.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564 ออกไปถึงธันวาคม 2564 (จากเดิมสิ้นสุดสิงหาคม 2564) และขยายระยะเวลาการส่งออกถึงกันยายน 2564 (จากเดิมภายในมีนาคม 2564) โดยยังคงหลักการเดิมของโครงการ ซึ่งจะพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสำหรับการส่งออกเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ในอัตราไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะใช้งบประมาณตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วจำนวน 618 ล้านบาท

อ่านต่อ : ครม. เห็นชอบความตกลงอาเซียน ด้านความปลอดภัยอาหาร

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News