HomePoliticsรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าโครงการพักชำระหนี้-ดันกองทุนหมู่บ้าน

รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าโครงการพักชำระหนี้-ดันกองทุนหมู่บ้าน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 .. 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กองทุนฯและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยปัจจุบันรัฐบาลมีเงินหมุนเวียนที่ปล่อยกู้ราว 1.5 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการขอพักชำระหนี้ราว 7.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ระเบียบกำหนดให้พักชำระหนี้ที่เป็นเงินต้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้ส่งเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้กองทุนสามารถนำรายได้จากดอกเบี้ยมาใช้บริหารจัดการกองทุนรวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่ใช่ว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯทุกรายจะได้รับสิทธินี้เพราะต้องกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่เป็นสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่

นอกจากนี้ สำหรับโครงการควบคู่ในการเสริมความเข้มแข็งของเศรษบกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านจำนวน 71,000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท หรือวงเงินรวมราว 1.4 หมื่นล้านบาทนั้น คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ภายในเดือน .. นี้

- Advertisement -

ขณะที่ ความคืบหน้าล่าสุดได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงประธานกองทุนหมู่บ้าน ในการดำเนินการพิจารณาแผนนำเสนอโครงการของกองทุนหมู่บ้านที่ได้นำเสนอเข้ามาเพื่อรับพิจารณา ซึ่งภายหลังจากที่มีการประกาศรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีการเริ่มอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆซึ่งจะทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ประชาชนพ้นจากกับดักหนี้ทั้งในและนอกระบบ จะมีการจัดโครงการอบรมวิชาชีพและการเสริมสร้างทักษะตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีแผนที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ ในการนำตัวอย่างชุมชนมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนายกอบศักดิ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังมีแนวทางในการมองหามาตรการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกที่มีประวัติชำระหนี้ดี อาทิ การลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งกำลังออกแบบว่าควรจะมีมาตรการส่งเสริมได้อย่างไร

รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.)

รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการมาในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราว 4 หมื่นล้านบาท รวมถึงมีการจ้างงานจำนวนกว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการรองรับการพิจารณาโครงการ พร้อมกับการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ ราชภัฏทั่วประเทศ ในการออกแบบโครงการส่งเสริมตามความเหมาะสมในแต่ละหมู่บ้าน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News