HomePoliticsBusiness Today Thai Politics 6 มีนาคม 2567

Business Today Thai Politics 6 มีนาคม 2567“เศรษฐา” ชี้ประชุมอาเซียน – ออสเตรเลียได้ผลดี เพิ่มความร่วมมือทุกด้าน

- Advertisement -

เมื่อเวลา 10.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเร็วกว่าไทยสี่ชั่วโมง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดยได้ระบุว่า การเดินทางมาร่วมการประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย เชื่อมั่นว่าการเดินทางมาครั้งนี้ได้เพิ่มโอกาส สร้างประโยชน์ให้ประเทศ และประชาชนไทยอย่างมาก


การเดินทางครั้งนี้เพื่อส่งเสริมถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย ภายใต้ 3 เสาหลักของอาเซียน 1 การเมือง และความมั่นคง 2 เศรษฐกิจ 3 สังคมและวัฒนธรรม และถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปีอาเซียน-ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

สิ่งที่ประเทศไทยพร้อมผลักดัน ในสองด้านหลักได้แก่

1. ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ Connectivity ได้แก่ การค้าการลงทุน เพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ด้านที่สอง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม ระบบโลจิสติกส์ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไร้รอย Seamless ด้านที่สาม ด้านดิจิทัลโดยได้เริ่มพัฒนาเจรจาความตกลง DEFA (Digital Economy Framework Agreement) ซึ่งจะสร้างมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และในด้านสุดท้ายที่มีความสำคัญมากคือ ด้านประชาชน การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนผ่านการส่งเสริม Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือด้านการเชื่อมโยงด้านการตรวจลงตราระหว่างกัน

2. การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ซึ่งไทยสามารถร่วมกับ ออสเตรเลีย ทำให้เกิดระบบนิเวศ EV ครบวงจร รวมถึงการออก Sustainability bondsนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่าจะเกิดความมั่นคง และสันติภาพในภูมิภาคผ่านการมีเป้าหมายร่วมกัน และจะเกิดความร่วมมือ เป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนา ซึ่งจะต้องไม่ลืมที่จะต้องรับมือกับ Climate Charge ร่วมกันด้วย โดยประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ในกรอบความร่วมมือนี้ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับผู้นำ 4 ประเทศ ในการพบหารือกับผู้นำลาวได้พูดถึงการค้าชายแดน พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้พูดคุยถึงสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นโอกาสให้พูดคุยเรื่องโอกาส ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าควรเริ่มพูดคุยแนวทางการแก้ปัญหาจากการเพิ่มโอกาส นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการลงพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้

เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการขุด Hidden Gem ถือเป็นอีกมิติในการแก้ไขปัญหา และในการพบปะกับผู้นำออสเตรเลียนั้นได้พูดคุยเรื่องการสนับสนุนการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานด้านการเกษตรที่ออสเตรเลีย และได้ขอบคุณที่ออสเตรเลียที่ดูแลนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด กับนิวซีแลนด์ ได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองทั้งในเรื่องของ Visa Free และในปีนี้ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มีกำหนดการเดินทางไทยในช่วงเดือนเมษายน

ในส่วนของการพบหารือกับฝ่ายเอกชน นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับผู้นำเอกชน 6 บริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทสำคัญทั้งในด้านอุตสาหกรรม พลังงานสะอาด และด้านกองทุน ซึ่งนายกฯ เชื่อมั่นมากว่าประเทศไทย คนไทยจะได้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้“ป.ป.ช.” ชี้ “ยิ่งลักษณ์” มีคดีค้างรอตัดสินอีก 1 คดี

นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังยกฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีจ้างเอกชนทำโครงการโรดโชว์ 240 ล้านบาทหรือไม่ ว่า ตามกฎหมายแล้วมีระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วัน และสามารถขอขยายระยะเวลาได้ ขณะนี้ต้องรอดูคำพิพากษาตัวเต็มจากทางศาลฎีกาก่อนว่าเป็นอย่างไร โดยจะมาดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ศาลยกฟ้อง


เท่าที่ทราบจากข่าวมีอยู่หลายประเด็นพอสมควร และดูว่าประเด็นดังกล่าวเรายอมรับได้หรือไม่ จากนั้นจะนำมาพิจารณาวินิจฉัยว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ เนื่องจากคดีนี้ ป.ป.ช.เป็นผู้ฟ้องต่อศาลฎีกาฯเอง โดยตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่

สำหรับคดีที่มีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ใน ป.ป.ช. เบื้องต้นขณะนี้เหลือเพียงคดีเดียว คือ กรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ สมัยดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนของอนุกรรมการไต่สวนเลขาฯนายกฯ ชี้ไทยไม่ขัดแย้งสิงคโปร์ เล็งดึงอีเวนต์ใหญ่เข้าไทย

วันที่ 6 มี.ค. 2567 นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการดึงดูดภาพยนตร์และการจัดคอนเสิร์ตในการสนับสนุนธุรกิจและอีเวนต์ต่างๆ (concert economics) ว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการร่างกฎระเบียบ ในรูปแบบของมาตรการจูงใจทางภาษี (tax rebate) สำหรับการจัดงานต่างๆ ในประเทศไทย แต่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ โดยมาตรการนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย งานคอนเสิร์ต รวมถึงงานอีเวนต์ (Event) ต่าง ๆ เช่น การแข่ง e-sport การจัดงานแสดงสินค้า


ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนจะมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณถึงความคุ้มค่าและผลดีที่ประเทศจะได้รับที่เป็นรูปธรรม โดยระหว่างนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการในส่วนของงานที่สามารถทำได้ เช่น การปลดล็อกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง เช่น อนุญาตการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาของรัฐ กรณีที่มีการจัดงานกิจกรรมในสนามกีฬาของรัฐ การขอ group visa สำหรับ crew member, ช่อง fast-track immigration สำหรับผู้เข้าร่วม MICE, ปลดล็อคภาษีการนำอุปกรณ์/สินค้า เข้า-ออกประเทศเพื่อการจัดแสดง MICE

กรณีเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาพูดถึงรัฐบาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงกับ Taylor Swift ที่จัดแสดงคอนเสิร์ตในสถานที่แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ตนยืนยันได้ว่านายเศรษฐาพูดชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์และมองว่าควรศึกษาเป็นตัวอย่างในเชิงนโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

แต่ทางรัฐบาลไทยนั้นยืนยันอยู่แล้วว่าจะเดินหน้าให้มีแผนและมาตรการในการดึงดูดการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบการสนับสนุนธุรกิจจและอีเวนต์ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้มีการแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ โดยจะมีผลดีต่อประเทศในระยะยาวต่อไปและยังเป็นการกระตุุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีไม่น้อยกว่า 3 รายใหญ่ระดับโลกที่ติดต่อรัฐบาลเพื่อจัดคอนเสิร์ต ถ่ายภาพยนต์ รวมถึงใช้ประเทศไทยเป็นฉากหลังของเกมส์ด้วย“พวงเพ็ชร” ลงพื้นที่จับบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่

วันนี้ (6 มีนาคม 2567) เวลา 14.30 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย9วมลงพื้นที่สืบสวนก่อนเปิดปฏิบัติการ “VAPE OPERATION” ทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่สืบทราบมาว่ามีเป้าหมายจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร


โดย ดร.พวงเพ็ชร พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปยังตลาด Number 1 ย่านรามคำแหง 2 ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งอยู่ในย่านชุมชน พบว่ามีหลักฐานการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กและเยาวชน จึงทำการตรวจยึดของกลางไว้ จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโกดังเก็บสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ย่านดินแดง ที่เป็นแหล่งบรรจุและกระจายบุหรี่ไฟฟ้าแบะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่งทางไปรษณีย์ไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมถึงมีการขายออนไลน์ เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาวกะเหรี่ยงได้ 2 ราย และสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปตามปฏิบัติการ “VAPE OPERATION” ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อปราบปรามและกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าให้หมดจากสังคมไทย โดยภาพรวมของการลงพื้นที่วันนี้ สามารถจับกุมและเข้ายึดของกลางได้ 14 จุด และโกดังลักลอบนำเข้า 1 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย 8 คน ตรวจยึดของกลางได้ 5,980 รายการ ซึ่งคาดว่าวันนี้จะสามารถยึดของกลางได้ทั้งหมดกว่า 10,000 ชิ้น รวมเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อเรื่องการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และการเข้าถึงในเด็กและเยาวชนได้ง่าย ท่านได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อกวาดล้างและปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการลักลอบจำหน่ายในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่า มีร้านค้าหลายร้านมีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน ยังพบว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีการปรับรูปแบบให้ดึงดูดใจ โดยมีรูปลักษณ์เป็นตัวการ์ตูนสีสันสวยงาม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล และให้ความใส่ใจบุตรหลานหากพบเห็นสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ขอให้ช่วยกันตักเตือน เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและอาจทำลายพัฒนาการทางสมอง“รัฐบาล” สั่งเตรียมพร้อมน้ำบาดาลดูแลเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการสร้าง และดูแลระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และได้มอบให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการป้องกันการขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพ ที่อาจเกิดผลกระทบกับประชาชนในทุกพื้นที่ เพราะแหล่งน้ำดิบถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน


โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาระบบประปาบาดาลและจุดบริการน้ำบาดาลทุกพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้จัดทำโครงการติดตามคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาลด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังมีภารกิจที่สำคัญก็คือ การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร มีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามหลักวิชาการให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ โดยการ
รวมกลุ่มกัน 8-15 ราย มีพื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 60-500 ไร่ และไปยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) และส่งเรื่องไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ที่รับผิดชอบพื้นที่แต่ละจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ และเดินทางไปสำรวจพื้นที่ว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป ซึ่งโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News