Home Politics นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานรัฐ-ราชการ จัดทำ แอปฯ-แพลตฟอร์มให้บริการใน 3 เดือน

นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานรัฐ-ราชการ จัดทำ แอปฯ-แพลตฟอร์มให้บริการใน 3 เดือน

นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ จัดทำแอปพลิเคชั่น-แพลตฟอร์มการให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน เพิ่มความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการภาครัฐ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ซึ่งได้ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยต่อเนื่อง

อ่าน : นายกฯ สั่งเดินหน้าพัฒนาที่ดินอยู่อาศัย-ที่ทำกิน ยึดหลัก “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี”

- Advertisement -

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมได้มีข้อสั่งการให้ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดทำแอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองติดตามผลการดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

“นายกรัฐมนตรีเห็นว่าแนวทางนี้จะมีส่วนในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดภาระการใช้กระดาษในการติดต่องานราชการ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน  เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News