HomePoliticsครม.ปรับแก้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วย SMEs รอดพ้นวิกฤติโควิด

ครม.ปรับแก้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วย SMEs รอดพ้นวิกฤติโควิด

ต่อลมหายใจเอสเอ็มอีสู้โควิด ครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอคลังปรับปรุงมาตรการซอฟท์โลนเพิ่มวงเงินปล่อยสินเชื่อ ขยายระยะเวลาปล่อยกู้ เพิ่มวงเงินค้ำประกัน และขยายธุรกิจให้ครอบคลุมมากกว่าท่องเที่ยว “อาคม” หวังธุรกิจไปรอดค่อยๆฟื้นตัวได้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มบรรเทาลง แต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงประสบปัญหาดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 3 พ.ย.จึงได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อติดขัดและขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึง และมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ใน 4 มาตรการที่สำคัญคือ

1.ปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อ Soft loan ท่องเที่ยวต่อรายของธนาคารออมสิน จากเดิมไม่เกิน 20ล้านบาทต่อราย เป็นไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย โดยธนคารออมสินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.01ต่อปี และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and MediumEnterprises : SMEs) ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี และขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่30 มิถุนายน 2564

- Advertisement -

2.ขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ PGS Soft Loan Plus วงเงิน 57,000 ล้านบาท ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ SMESที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อ sit an ท่องเที่ยวได้ แต่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกะทบจากการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 8 ปี โดยเริ่มค้ำประกันในต้นปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ SME แต่ละรายได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan

3. ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ soft Loan ออมสินพื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยธนคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยว และ Supply Chain วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

และ 4. ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ Extra cash วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30มิ.ย. 2564 โดยธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ รMEร ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้ 5 ปี

“กระทวงการคลังมั่นใจว่ามาตรการด้านการเงินและมาตรการด้านภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19ทั่วถึงและเพียงพอ และจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้สมารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ โดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีสำหรับมาตรการด้านการเงินผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ในทันที”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News